Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Unavngivet.png

Videnproducerende skoler

Gentænkning af skoleområdet

Se video om deltagerskolernes erfaringer og holdninger til første projekt

Læs om hvordan Ørum Skole har indarbejdet Vidensproduktion som en naturlig del af deres arbejdshverdag til at forholde sig nysgerrigt afprøvende, reflekterende og vurderende til effekten af egen praksis, ligesom de har udviklet sprog for nuanceret viden- og erfaringsdeling.

Læs om hvordan Viborg Kommunes Skoleforvaltning har arbejdet med Videnproduktion som bindeled mellem forvaltning og skoler, for at skabe øget tillid til skolernes egne evner til at sammen at udvikle deres praksis.

I kan Læse om projektbeskrivelsen fra første forløb her.

Videnproducerende skoler #2

Nyt projekt start: 22.1.2020

Projektet Videnproducerende Skoler er et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kommuner; Frederikshavn, Hjørring, Randers, Sønderborg, Vejen, Viborg og Aalborg. Projektet startede i 2015 og munder i ud en bogudgivelse i juni 2019. Vi har samlet projektets erfaringer og forsket i de resultater skolerne har gjort sig.

 Der er stor interesse for at høre om de konkrete erfaringer, som skolerne har gjort sig. Og der er mange skoler, der gerne vil i gang med at eksperimentere og udvikle egen praksis. Allerhelst sammen med nogen de kan lære af og udveksle erfaringer med. Derfor laver vi et nyt projekt, som starter i januar 2020. Se hele projektbeskrivelsen her.

Målet med første projekt var at eksperimentere med nye måder at arbejde med udvikling af viden på skoleområdet. Overordnet bygger projektet på ideen om, at den viden og de professionelle færdigheder, skolerne har og får brug for, allerede findes på skolerne. En skole kan fint hente viden og inspiration fra andre skoler – som det skete i projektet – eller fra faglitteratur, men importeret viden bliver først for alvor en pædagogisk ressource, når den er blevet afprøvet i praksis og evalueret af skolernes egne underviserteams.

 Vi vil invitere nye skoler ind i kredsen til Projekt Videnproducerende Skoler#2. Metoderne Positive afvigelser og Prøvehandlinger vil fortsat udgøre praktisk-metodisk platform. Erfaringerne fra første projekt har skærpet vores opmærksomhed på denne platforms kapacitet til at gøre underviserteams langt mere initiativtagende og fagligt selvudviklende. Vi ser et stort potentiale i at styrke disse tendenser. Vi vil fremadrettet hente inspiration fra selvorganiserende praksisser, der øger teams’ autonomi og handlekraft, mens ledelsen i højere grad indtager faciliterende og sammenbindende positioner. Disse praksisser er dels inspireret af projekt Organisationer Gentænkt og dels af Frederik Laloux’s bog (2015) om fremtidens organisationer.

Hvis jeres organisation ønsker at deltage eller høre mere om Videnproducerende Skoler#2, så tilmeld jer denne liste og vi tager kontakt.