Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Fremtidens skoler endelig vers.png

KONFERENCE: VIDENPRODUCERENDE SKOLE

DATO: 3. Oktober

STED: Varna palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

 

Konference: Videnproducerende skole

Agora har gennem de seneste år arbejdet med intensiv forskning og udvikling af skoleområdet. 

I et tværkommunalt udviklingsprojekt: Videnproducerende skoler, har skoler eksperimenteret med udvikling af deres organisatoriske rammer. Undervisere har, enkeltvis og sammen, arbejdet med at træffe beslutninger, handle og udvikle deres daglige praksis.

Det er vores klare opfattelse, at den erfaringsbaserede viden, projekterne har skabt, ret præcist modsvarer de særlige udviklingsbehov, som kendetegner dansk skoleverden i dag, dvs. cirka fem år efter skolereform og barsk arbejdsklamp.

Formålet med konferencen er at dele ud af skolernes erfaringer og inspirere andre danske skoler til at igangsætte nye praksisser, der kan gentænke den faglige kerneopgave.

Konferencens form og indhold

Agora vil sammenbinde diskussioner, præsentere baggrund for projektet og tematisere grundspørgsmål for konferencen. Du kan læse mere om selve forskningsprojektet Videnproducerende skoler her eller det kommende projekt: Videnproducerende skoler 2 her.

Konferencens fokus er de konkrete erfaringer som deltagerskolerne har gjort sig. Disse vil præsenteres af udvalgte oplægsholdere med baggrund i skoleområdet.  

Der vil være oplæg i plenum på første halvdel af dagen. Anden halvdel vil være i mindre forums, på 6-8 forskellige workshops, hvor du får mulighed for at drøfte temaer der rør sig for dig og dine kollegaer, med skoleledere, den tidligere skolechef, pædagogiske konsulenter og andre fagprofessionelle.

Podcast og produktion af workshop data

Nogle af Workshopdebatterne vil blive optaget og munde ud i en podcast om udvalgte problemstillinger, der rør sig i skolevæsnet.

Temaerne som debatteres, vil blive dokumenteret og danne grundlag for et digitalt netværk af besvarelser, som hver enkel skole kan præsentere for sit personale, som ligeledes kan bidrage med skriftlige inputs. Denne data vil benyttes i det kommende Projekt Videnproducerende Skoler 2, som starter d. 22.1.2020.

 

Eksempel på et digitalt netværk for skoler

Eksempel på et digitalt netværk for skoler


Tilmelding, Tid & sted

Konferencen foregår d. 3. oktober 2019 fra 8.30-15.30 på Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

Pris

Deltagelse inkl. forplejning koster 2.000 kr. + moms. Vi vil gerne have flere fra samme arbejdsplads til at tilmelde sig, så efterfølgende tilmeldinger fra samme organisation koster 1650 kr. + moms.


Oplægsholdere

Formålet er, at konferencen kobles tæt til praksis, og at du som deltager går derfra med fornyet inspiration, mod og lyst til at igangsætte nye handlinger og udviklingsinitiativer på egen skole.

chris.png

Læring i egen og andres praksis -

Videnproduktion fra forvaltning til barn

Chris Rævsgård Hansen Chef konsulent ved Naturvidenskabernes Hus og tidligere skolechef i Viborg Kommune.

Chris fortæller om Viborg Kommunale skoleafdelings arbejde med at etablere et videnproducerende samarbejde, hvor 27 skoler gennem et tæt netværkssamarbejde har udvekslet viden og erfaring gennem læring i egen og andres praksis.

Workshop-holdere

Der vil være mulighed for at drøfte aktuelle temaer, der rør sig på skoleområdet med en håndfuld workshop-holdere.

0-2.jpg

Maria Frimand Andersen

Skoleleder ved Ørum Skole og konsulent ved Systemisk Consult Tacha Elung

Maria vil på denne workshop fortælle om, hvordan hun på Ørum Skole har arbejdet systematisk med videoproduktion. De har arbejdet vedvarende med positive afvigelser og prøvehandlinger, hvilket har været med til at skabe en kulturændring for hele skolen. Hør hvordan ledelsesrollen er blevet klart defineret, i deres videproducerende arbejde og hvilken betydning det har haft for at drive videnproduktion ud Ørum Skole

0.jpg

Lene Hvilsholm Larsen

Skoleleder Mellervangskolen, 13. års ledererfaring

På denne workshop kan du høre om hvordan Mellervangskolen siden 2015 har arbejdet ud fra devisen om, at den viden som skolen har brug for i arbejdet med kompetenceudvikling, er at finde på skolen blandt de fagprofessionelle. Fremfor at hente viden udefra gennem kurser og konsulentbidrag, som er vanskeligt at overføre til det daglige arbejde, har Mellervangskolen internt arbejdet med at producere og bruge viden til at udvikle deres pædagogiske praksis.

Billede Jerry.jpg

Jerry freund

Skoleleder for Ungeuniverset – Vojens

Jerry har uddannelse inden for organisationsudvikling og forandringsledelse og er særlig optaget af forbedringspraksis og professionelle læringsfællesskaber

På denne workshop vil I kunne høre om, hvordan ledere og medarbejdere har brugt resultaterne fra projekt “Den videnproducerende skole” til at arbejde med skolens fælles arbejdsmiljø centreret omkring kerneopgaven.  

I vil både kunne høre om og spørge ind til, hvordan prøvehandlinger og positive afvigelser er blevet brugt. Og hvordan skolens ledelse og personale særligt har skabt resultater for skolens bevægelse frem mod professionelle læringsfællesskaber.

I vil også kunne høre om og spørge ind til erfaringerne fra processen. Altså hvordan I som skole selv kan øge og systematisere arbejdet med videnproduktion på jeres skole.

IMG_0659.jpg

Carina Lykke Bielefeldt

Skoleleder på Nørreskov-Skolen, foredragsholder og underviser inden for pædagogik og pædagogisk udvikling samt tidligere og nuværende konsulent.

Carina fortæller om hvordan hun på Nørreskov-Skolen har arbejdet med videnproduktion og dialogbaseret ledelse. Hun arbejder med skoleledelse ud fra et bruger- og medarbejderperspektiv, hvor personalets erfaring bruges til at sætte ambitiøse mål og gøre en forskel for skolens elever.

Agora teamet

Andreas, Katrine, Søren og Tobias har været de bærende kræfter i udviklingsteamet bag Videnproducerende Skoler. De er sammen forfatter-holdet på bogen Videnproducerende Skole og vil på dagen fortælle om projektets samlede og overordnede resultater. De vil være med, når deltagerne har spørgsmål om emner de gerne vil i dybden med, både i plenum og i de mindre workshopgrupper.

Andreas Granhoff Juhl   KEYNOTE: Resultater fra projekt Videnproducerende Skole

Andreas Granhoff Juhl

KEYNOTE: Resultater fra projekt Videnproducerende Skole

Katrine Copmann Abildgaard   WORKSHOP:   Ny evalueringspraksis

Katrine Copmann Abildgaard

WORKSHOP: Ny evalueringspraksis

Andreas vil være en af dagens oplægsholdere. Han vil præsentere hovedkonklusioner og resultater for projektet Videnproducerende skole. Andreas vil også være med når deltagerne har spørgsmål de gerne vil drøfte nærmere.

 

Katrine har AGORAs evalueringsekspert i Projekt Videnproducerende skoler og har i projektet undersøgt, hvordan arbejdet med bl.a. prøvehandlinger og prototyper har været medvirkende til at skabe en evalueringspraksis på skolerne, hvor der er et øget ejerskab hos medarbejderne til data og viden, at der handles hurtigere på evalueringsresultater og hvor udvikling og implementering fortaget i én og samme bevægelse. På workshoppen vil du få indblik i de organisatoriske greb og processer og en anderledes tænkning, der kan understøtte og udvikle en praksis, hvor der arbejder systematisk og struktureret med evaluering, men hvor behovet for evaluering og data kommer nedefra og ikke oppefra.

Tobias Berggren Jensen   WORKSHOP:   Den danske folkeskoles digitale netværk

Tobias Berggren Jensen

WORKSHOP: Den danske folkeskoles digitale netværk

Søren Willert

Søren Willert

Tobias afholder en workshop, hvor deltagernes syn på den danske folkeskole samles i et digitalt netværk. Alle deltager bedes inden konferencen udfylde nogle åbne besvarelser om de problemer og muligheder deres skole står overfor. Vi vil sammen på denne workshop skabe et indblik i, hvilke veje projektet Videnproducerende Skole 2 skal gå. Samtidig vil workshoppen give et indblik i, hvordan viden vil deles skoler i mellem, i det kommende projekt.


Skal din skole være med i projektet Videnproducerende Skole 2?

Start januar 2020.