TALENtmiljøer

I AGORA har vi forsket i talentudvikling i organisationer gennem de senere år. Siden 1995 er der udgivet ca. 4600 forskningsartikler om talentudvikling og vores review af disse viser en stærk bevægelse fra at tænke talent som noget medfødt, til at tænke talent i et mere pragmatisk udviklende perspektiv. Undersøgelsen viser også at forskningen i talentmiljøer der muliggør frisættelse af menneskelige potentialer, er usystematisk og næsten fraværende i private og offentlige organisationer.

De senere år har vi sat forskning i gang ift. udviklingen af talentmiljøer og samtidig arbejder vi med både private og offentlige organisationer om at opbygge talentkultur, mindset og kompetencer, så flest mulige medarbejdere vokser i og med deres job, og så næste generation af ledere og specialister, er parate til at løfte organisationen ind i fremtiden.

 
quote_talent.png
 

Vi leverer morgenmøder, oplæg, masterclasses, træning i talentledelse, strategisk organisatorisk forberedelse af talent pipeline for direktioner, talentmiljøanalyser og store kompetencegivende programmer.