Anne Thybring - Organisationspsykolog

Anne Thybring - Organisationspsykolog

Bo Vestergaard

Bo Vestergaard

gentænk BESLUTNINGSPROCESSER!

af Anne Thybring og Bo Vestergaard

Dato: 2. maj 2019
Sted: Boxtown, C. A. Olesens Gade 1, 9000 Aalborg (Spritfabrikkens grund)
Tid: 14.30-17.00
Pris: 349,00 dkr. + moms pr. person
Der er let forplejning på dagen.

Organisationer Gentænkt BESLUTNINGSPROCESSER i non-hierakiske og Hierakiske ORGANISATIONER

Er du træt af tunge, langsommelige beslutningsprocesser i din organisation? Kom til seminaret, hvor Anne Thybring fortæller om hvordan selvledende organisationer sætter alle medarbejdere fri til at træffe beslutning om hvad som helst.

Hun flankeres af Bo Vestergaard, der arbejder med involverende beslutningsprocesser i store, hierarkiske organisationer med fokus på at skabe et godt beslutningsgrundlag, psykologisk ejerskab og samarbejde om hurtig implementering af ledelsens beslutninger.

Bo drøfter det teoretiske fundament for de nye beslutningsformer – ofte kaldet rådgivningsprocesser - og viser os hvordan de kan udfolde sig i helt almindelige, hierarkiske organisationer.

Vi garanterer at du kommer hjem med ny viden og inspiration til at gentænke jeres beslutningsprocesser.

Her er i punktform nogle spørgsmål vi kommer til at belyse:

  • Hvorfor bruges rådgivningsprocesser i non-hierarkiske organisationer?

  • Rådgivningsprocesser kan have forskellige fremgangsmåder. Så hvad er grundprincipperne for rådgivningsprocesser?

  • Hvad er betingelserne for at beslutningsprocesser skaber opbakning og ejerskab til at udføre beslutningerne i praksis? Også når det er uenighed om, hvad der udgør den bedste beslutning.

  • Hvordan skabes opbakning til både selve beslutningen OG måden, hvorpå der træffes beslutninger?

  • Hvad kan hierarkiske organisationer, der vil afhierarkisere lære af non-hierarkiske organisationers beslutningsprocesser? Hvornår kan rådgivningsprocesser bruges i hierarkiske organisationer?