Anne Thybring - Organisationspsykolog

Anne Thybring - Organisationspsykolog

Jakob Nørlem

Jakob Nørlem

gentænk talentudvikling!

af Anne Thybring og Jakob Nørlem

Dato: 26. februar 2019
Sted: Boxtown, C. A. Olesens Gade 1, 9000 Aalborg (Spritfabrikkens grund)
Tid: 14.30-17.00
Pris: 349,00 dkr. + moms pr. person
Der er let forplejning på dagen.

Organisationer Gentænkt, selvledende organisationer 

Mød Jakob Nørlem der er Phd studerende i talentmiljøer på læring og filosofi AAU, og arbejder med talentudvikling i både store og små organisationer.

Og Anne Lund Thybring, som undersøger en række danske virksomheder, der eksperimenterer med selvledelse og non-hierarkier.

På vores eftermiddag vil Anne først til fortælle om hendes erfaringer fra bl.a. forskningsprojektet ”Organisationer Gentænkt” og hvordan danske og internationale organisationer eksperimenterer med nye måder at organisere sig på. Dette glider over i en drøftelse sammen med Jakob, hvor fokus bliver på talentudvikling og talentmiljøer i en post-hierakisk virkelighed. Jakob vil dele nyere forskning ift. talentmiljøer, og sammen med deltagerne diskuterer fremtidens udvikling at talenter i nye organiseringer.

Oplægget vil give inspiration til en anden måde at tænke talent og miljøer på og han vil sammen med jer udforske spørgsmålene:

  • Hvad er talent? Hvordan vokser man og bliver til som menneske?

  • Hvad er et talentmiljø – styring/ikke-styring

  • Hvem ejer læring og udvikling i organisationer? Magt-til, Magt-med, magt-over

  • Hvad kan vi gøre som landsdel for at forløse det kæmpe potentiale der er, både i organisationer rundt omkring, i kunsten, i skolen osv.

Du kan regne med at blive udfordret til at tænke nye tanker, og med at få masser af inspiration og også helt konkrete råd til, hvordan du kan begynde at gentænke din egen organisation og ledelsespraksis.

Dette arrangement er det tredje i rækken af inspirations-seminarer med fokus på at gentænke praksis i organisationer, herunder ansættelser, jobdesign, konfliktløsning, data der påvirker kerneydelserne, talentudvikling og beslutningsprocesser.