Organisationer Gentænkt er Agoras ambition om at gentænke private og offentlige organisationer, så selvorganisering, frihed, ansvar og initiativ øges, og hierarki og bureaukrati reduceres.

Baseret på erfaringerne og resultaterne, bl.a. fra projektet af samme navn: Organisationer Gentænkt, præsenterer AGORA i 2020 en række laboratorier for interesserede, som ønsker at blive klogere på, hvordan organisationer kan gentænkes og udvikles.

Hvert OG:LAB har ét gennemgående tema, der bearbejdes forskningsmæssigt, metodisk og praktisk. Deltagerne på laboratorierne skal have lyst at arbejde med selvorganisering i egen organisation samt at arbejde med sig selv som forandringsagent, herunder egne værdier og mindset.

OG:LAB - Psykologisk tryghed som et centralt element i selvorganisering (27.-28. januar, begge dage kl. 8.30 – 15.30)

Hvad er nøglen til høj kvalitet og et godt arbejdsmiljø? Vores egen og andres (Amy Edmondson) forskning viser, at en organisation med en høj psykologisk tryghed innoverer hurtigere, ser fejl hurtigere, skaber bedre løsninger og resultater, de oplever en højere jobtilfredshed, et lavere sygefravær og en højere fastholdelsesgrad.

Psykologisk tryghed handler basalt set om det at kunne sige, hvad der ligger dig på sinde, uden at skulle frygte kollegers, chefers eller andres reaktioner herpå. Dette element viser sig efterhånden at være helt centralt for at kunne lykkes med en lang række andre organisatoriske bestræbelser. Så hvorfor er der ikke en høj psykologisk tryghed i alle organisationer?  

Vi er grundlæggende optaget af kontinuerligt at undersøge tre spørgsmål i relation til psykologisk tryghed: 1) Hvad er psykologisk tryghed?, 2) Hvorfor er psykologisk tryghed vigtig i organisationer? Og 3) Hvordan skabes psykologisk tryghed?

Dette vil vi i fællesskab undersøge over to dage på det kommende OG:LAB.

For at kvalificere undersøgelsen, vil i perioden oktober 2019 til januar 2020 gå i dialog med alle dem som måtte interesseret heri via LinkedIn. Vi kommer til at udgive tre korte artikler med de tre undersøgelsesspørgsmål som overskrifter, og vi lader artiklerne danne udgangspunktet for hver sin LinkedIn-tråd, hvor vi vil være nysgerrige på erfaringer, teorier, perspektiver, metoder og andet som måtte vise sig relevant.

OG:LAB bliver derfor et slags symposium af disse forudgående undersøgelser, tilsat vores egne erfaringer og forskningsresultater fra vores forskningsprojekt, Organisationer Gentænkt.

Værter

Laboratorieværterne er Andreas Granhof Juhl og Ole Lauge Sørensen. Begge er organisationskonsulenter og eksperter i selvorganisering, og deltagere i Forsknings- og udviklingsprojektet Organisationer Gentænkt. De arbejder desuden tæt sammen med en række organisationer, der eksperimenterer med afhierarkisering, selvorganisering og udvikling af fremtidens organisationsformer.

Praktisk

AGORAs OG:LAB afholdes i Aarhus på Kirstinelund, Skæringvej 88-100, Lystrup.

Dagenes program afholdes 8.30 til 15.30. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og fuld forplejning i løbet af dagene.

Pris for OG:LAB om Psykologisk tryghed er 6.000 + moms.

Tag en kollega gratis med! Ved køb af 3 pladser på det samme OG:LAB får du en fjerde plads gratis. Vi vil nemlig gerne, at I kommer flere fra samme organisation.

Tilmeld dig OG:LAB ved at skrive til Ole Lauge Sørensen på ols@agora.as. Angiv venligst navn på alle deltagere samt faktureringsoplysninger.

Spørgsmål? Ring eller skriv til Ole Lauge Sørensen på tlf. 9392 1616 eller Andreas Granhof Juhl på tlf. 6126 0923.