Organisationer Gentænkt for viderekommende

Er din organisation langt med selvorganisering, formålsdrevethed og udvikling af fremtidens arbejdsplads – og har I vilje til at gå endnu videre sammen med ligesindede organisationer?

Så er dette nye 2 årige forløb måske noget for jer. Læs hele beskrivelsen og se datoer, økonomi, m.v. her

Organisationer Gentænkt – Avanceret forløb er et forsknings- og udviklingssamarbejde for private og offentlige organisationer, som allerede har mange erfaringer med at udvikle selvledende organiseringsformer og med at udfordre gængse forståelser af hvordan organisationer kan fungere.

 

Projektets ambition

Projektets formål er:

• at organisationerne understøtter, stimulerer og inspirerer hinanden til udvikling af fremtidens organisationer og nye organiseringsprincipper,

• at organisationers arbejde med at reducere hierarki og udvikle nye frihedsbaserede organisationsformer dokumenteres, evalueres og formidles, så andre organisationer kan inspireres heraf.

Projektet har således både en organisationsudviklingsambition og en forsknings- og vidensproducerende ambition.

Projektet gennemføres i perioden januar 2020 til november 2021.

Projektets indhold

De deltagende organisationer forpligter sig for 2 år. Hvert år består af 5 fælles seminardage - første år med en ekstra dag, så vi kan lave et internat hvor alle lærer hinanden at kende. Seminarerne afholdes på skift i de deltagende organisationer, for at være helt tæt på organisationernes virkelighed og deres eksperimenter. Indholdet på dagene er en vekslen mellem konkret sparring, drøftelse af centrale spørgsmål, inspirerende redskaber, erfaringsudvekslinger, praksisobservationer i organisationerne, diskussion af litteratur, og etablering af nye eksperimenter. Til hver dag kan den enkelte organisation møde med tre-fem personer. Kontinuitet er vigtigt, så det forventes, at den deltagende leder/chef/ejer er med alle 11 dage.

 

Forventninger til deltagerorganisationerne

Deltagerne i projektet udvælges, så der både er private, offentlige, non-profit og faglige organisationer, dvs. organisationerne udgør et udsnit af alle organisationer i Danmark.

Forventninger til deltagerorganisationerne er at de er:

    • Handlekraftige og klar til at eksperimentere i praksis

    • Nysgerrige på at blive udfordret, har lyst til at læse, og lyst til at inspirere og dele både vellykkede og mislykkedes erfaringer med hinanden

    • Kapacitet til at reflektere over egne erfaringer og villighed til at undersøge virkninger i egen organisation

    • Indforstået med at der publiceres (efter godkendelse)

Er du interesseret i at vide mere eller klar til at tilmelde din organisation? Så ring eller skriv til Andreas Granhof Juhl på 61260923 agj@agora.as eller Anne Lund Thybring på 40444620 at@agora.as