HR-konsulentens rolle i udvikling af fremtidens organisation. OGLaB#4

Mange interne og eksterne organisationskonsulenter er de senere år blevet optaget af Frederic Laloux’ tænkning, og af hvordan man som intern eller ekstern HR-konsulent kan støtte udviklingen af nye organiseringsformer. Baseret på erfaringerne og resultaterne fra forskningsprojektet "Organisationer Gentænkt" laver AGORA en række ”laboratorier” for interesserede som ønsker at blive klogere på, hvordan organisationer kan gentænkes og udvikles. Hvert OG:LAB har ét gennemgående tema, der bearbejdes forskningsmæssigt, metodisk og praktisk.

Hvad er HR-konsulenternes rolle i at skabe fremtidens organisation?

Hvad er HR-konsulenternes rolle i at skabe fremtidens organisation?

Deltagerne på laboratorierne skal have lyst at arbejde med afhierarkisering af egen organisation samt at arbejde med sig selv som forandringsagent, herunder bl.a. egne værdier og mindset. Ønsker de deltagende organisationer at indgå i et større udviklingssamarbejde, er der mulighed for at blive deltagerorganisation til det kommende Projekt OG#2.

De non-hierarkiske organisationsformer indebærer oftest en distribuering af de klassiske HR-funktioner og dermed en forandring af den interne HR-funktion. Tilsvarende medfører mindre topstyring, at gængse forandringsstrategier og organisationsudviklingstiltag må gentænkes, hvilket forandrer den eksterne konsulents arbejdsvilkår. Det rejser for mange organisationskonsulenter en vis bekymring om hvorvidt og hvordan deres rolle og funktion bør og kan gentænkes.

På dette LAB undersøger vi hvordan den interne og eksterne organisationskonsulent støtter en organisation, eller dele af en organisation, i retning af mere selvorganisering. Er der overhovedet arbejde og opgaver for eksterne konsulenter, og i givet fald hvad er de?

Hvordan kan den interne HR-konsulents rolle og HR-afdelingens funktion gentænkes, så disse er relevante for fremvæksten af de nye praksisser som erstatter eller supplerer
hierarkisk funderede strukturer? Vi deler vores viden om, hvordan afhierarkiseringsrejser ser ud, samt hvad man som konsulent skal kunne for at arbejde med de selvledende
organisationer. LAB’et henvender sig til interne og eksterne konsulenter, som er bekendt med Laloux’ arbejde, og som minimum har læst ”Fremtidens Organisation”. Det er ikke en forudsætning, at du/I er langt i det praktiske arbejde med udvikling af selvorganisering.

Praktisk

AGORAs OG:LAB afholdes i Aarhus på Kirstinelund, Skæringvej 88-100, Lystrup.

Dagenes program afholdes mandag-tirsdag den 17-18. juni 2019 kl. 8.30 til 15.30. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og fuld forplejning i løbet af dagen.

Pris for hvert OG:LAB er kr. 6.000,00 + moms pr. styk.

Tag en kollega gratis med! Ved køb af 3 pladser på det samme OG:LAB får du en fjerde plads gratis. Vi vil nemlig gerne, at I kommer flere fra samme organisation. Laboratorierne bygger ikke ovenpå hinanden, så du kan vælge et eller flere afhængigt af dine interesser.

Tilmeld dig OG:LAB ved at skrive til Andreas Granhof Juhl på agj@agora.as, eller tryk på knappen herunder. Angiv venligst navn på alle deltagere samt faktureringsoplysninger.