HR-konsulentens rolle i udvikling af fremtidens organisation

28-29. Oktober 2019

Mange interne og eksterne organisationskonsulenter er de senere år blevet optaget af Frederic Laloux’ tænkning, og af hvordan man som intern eller ekstern HR-konsulent kan støtte udviklingen af nye organiseringsformer. Andreas Juhl og Anne Thybring er blandt de mest erfarne konsulenter i landet, når det angår afhierarkisering og frisættelse i små og store offentlige organisationer, såvel som i små og store private virksomheder. Der findes ingen manual, men der er masser af erfaringer, og vi inviterer dig til at være med.

Hvad er HR-konsulenternes rolle i at skabe fremtidens organisation?

Hvad er HR-konsulenternes rolle i at skabe fremtidens organisation?

De non-hierarkiske organisationsformer indebærer oftest en distribuering af de klassiske HR-funktioner og dermed en forandring af den interne HR-funktion. Mindre topstyring medfører at gængse forandringsstrategier og organisationsudviklingstiltag også må gentænkes, og det forandrer den eksterne konsulents arbejdsvilkår. Dette rejser for de fleste organisationskonsulenter en vis bekymring om hvorvidt og hvordan deres rolle og funktion bør og kan gentænkes.

På dette LAB undersøger vi hvordan den interne og eksterne organisationskonsulent støtter en organisation, eller dele af en organisation, i retning af mere selvorganisering. Er der overhovedet arbejde og opgaver for eksterne konsulenter, og i givet fald hvad er de?

Hvordan kan den interne HR-konsulents rolle og HR-afdelingens funktion gentænkes, så disse er relevante for fremvæksten af de nye praksisser som erstatter eller supplerer hierarkisk funderede strukturer? Vi deler vores viden om, hvordan afhierarkiseringsrejser ad forskellige ruter kan se ud, samt hvad man som konsulent skal kunne for at arbejde med de selvledende organisationer. LAB’et henvender sig til interne og eksterne konsulenter, som er bekendt med Laloux’ arbejde, og som minimum har læst ”Fremtidens Organisation”. Det er ikke en forudsætning, at du/I er langt i det praktiske arbejde med udvikling af selvorganisering.

Deltagerne på laboratorierne skal have lyst at arbejde med afhierarkisering af egen organisation samt at arbejde med sig selv som forandringsagent, herunder bl.a. egne værdier og mindset.

Praktisk

AGORAs OG:LAB afholdes i Aarhus på Kirstinelund, Skæringvej 88-100, Lystrup.

Dagenes program afholdes 28-29. oktober kl. 8.30 til 15.30. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og fuld forplejning i løbet af dagen.

Pris kr. 6.000,00 + moms.

Tag en kollega gratis med! Ved køb af 3 pladser får du en fjerde plads gratis. Vi vil nemlig gerne, at I kommer flere fra samme organisation.

Tilmeld dig OG:LAB ved at skrive til Andreas Granhof Juhl på agj@agora.as, eller tryk på knappen herunder. Angiv venligst navn på alle deltagere samt faktureringsoplysninger.