Projektet Organisationer Gentænkt er et forsknings- og udviklingssamarbejde mellem 8 private og offentlige organisationer og AGORA. Projektet startede i September 2016 og munder ud i en konference og en bogudgivelse i september 2019. 

Projektet har haft til formål at understøtte og samtidig undersøge og dokumentere organisationernes arbejde med at reducere hierarki og bureaukrati og øge selvorganisering og udvikle nye frihedsbaserede praksisformer.

Der er stor interesse nationalt for at høre om de konkrete erfaringer, som organisationerne har gjort sig. Og der er mange organisationer, der gerne vil i gang med egen udforskning og små eksperimenter. Allerhelst sammen med nogen de kan lære af og udveksle erfaringer med. Derfor laver vi et nyt projekt, som starter i august 2019.

I kan læse projektbeskrivelsen for det første forløb her. Det nye forløb reviderer vi lidt. I kan læse om projektet, dets ambition og praktiske spørgsmål som økonomi og datoer her.

Hvis jeres organisation ønsker at deltage eller høre mere om Organisationer Gentænkt#2, så tilmeld jer denne liste og vi tager kontakt.