ORGANISATIONER GENTÆNKT OG:LAB

OG LAB.jpg

 Organisationer Gentænkt er et tre-årigt udviklings- og forskningsprojekt, hvor en række private og offentlige organisationer arbejder med at reducere hierarki og bureaukrati og øge selvorganisering og frihed.

Baseret på erfaringerne og resultaterne fra projektet, som nu er gået ind i sit tredje år, præsenterer AGORA en række ”laboratorier” for interesserede som ønsker at blive klogere på, hvordan organisationer kan gentænkes og udvikles.

Hvert OG:LAB har ét gennemgående tema, der bearbejdes forskningsmæssigt, metodisk og praktisk. Deltagerne på laboratorierne skal have lyst at arbejde med afhierarkisering af egen organisation samt at arbejde med sig selv som forandringsagent, herunder bl.a. egne værdier og mindset.

Herunder kan du se de kommende LABs, og nederst på siden de LABs som tidligere er afholdt.

OG:LAB #2 Sådan af-hierarkiserer du din organisation - de første skridt… (13.-14. december 2018 kl. 8.30 – 15.30)

Vores forskning i selvorganiserende organisationer viser, at tre greb er centrale for at frisætte organisationen 1) Afgiv magten så andre kan tage den 2) Dræb bureaukratiet og 3) Brug bøvlet som udviklingsmulighed til afhierarkisering.

På tværs af disse greb går en gradvis modning af både kulturen og den enkelte organisationsdeltager som person. Denne modning kan understøttes, og vi viser dig hvordan.

Laboratoriet er tilrettelagt med et meget handlingsorienteret sigte, og du skal som deltager forvente at få arbejdet grundigt med både egen organisation og din egen rolle, hvad enten du er medarbejder, leder eller konsulent.

OG:LAB #3: Hvad skal man kunne i den selvorganiserende organisation? Selvorganisering i praksis (8.-9. januar 2019 kl. 8.30 - 15.30)

Udvikling af en effektiv peer-to-peer feedbackkultur, etablering af non-hierarkiske beslutningsprocesser, kapaciteten til at håndtere uenigheder og konflikter, samt procedurer for udvikling af egne ansvars- og funktionsområder er nogle af de vigtigste praksisser, som erstatter traditionel hierarkisk ledelse.

I dette laboratorium stiller vi skarpt på de ”nødvendige praksisser”, og du får en palet med de mest inspirerende og virksomme redskaber fra ind- og udland.

Laboratoriet har et meget praktisk sigte, og du skal som deltager forvente at få arbejdet grundigt med både egen organisation og egen rolle i organisationen.

OG:LAB #4: HR-konsulentens rolle i udvikling af fremtidens organisation (29-30. Januar 2019 kl. 8.30-15.30)

Mange interne og eksterne organisationskonsulenter er optaget af Laloux’ tænkning og af hvordan de kan støtte udviklingen af nye organiseringsformer. De non-hierarkiske organisationsformer indebærer ofte en distribuering af klassiske HR-funktioner, og mindre topstyring medfører at gængse forandringsstrategier og organisationsudviklingstiltag må gentænkes. Det rejser for mange konsulenter et berettiget bekymring om hvorvidt og hvordan deres rolle og funktion bør og kan gentænkes.

På dette LAB undersøger vi hvordan den interne eller eksterne organisationskonsulent støtter den etablerede organisation eller dele af en etableret organisation i udvikling i retning af mere selvorganisering. Vi giver vores bud på hvad man skal kunne for at arbejde med de selvledende organisationer. Er der overhovedet arbejde og opgaver for eksterne konsulenter, og i givet fald hvad er de? Hvordan kan den interne HR-konsulents rolle og HR-afdelingens funktion gentænkes, så disse er relevante for svækkelse af hierarkiet og fremvækst af de nye praksisser som erstatter dette?

LAB’et henvender sig til interne og eksterne konsulenter, som er bekendt med Laloux’ arbejde, og som minimum har læst ”Fremtidens Organisation”. Det er ikke en forudsætning, at man er langt i det praktiske arbejde med udvikling af selvledelse. 

OG:LAB #5: Feedback og selvorgansering (6-7. Marts 2019 kl 8.30-15.30)

Beskrivelse følger snarest. Anne Thybring & Kim Fogh er værter.

Værter

Laboratorieværterne er Anne Lund Thybring og Andreas Granhof Juhl. Begge erhvervspsykologer og eksperter i selvorganisering, og hovedkræfterne i Forsknings- og udviklingsprojektet Organisationer Gentænkt. Anne og Andreas publicerer løbende deres forskning i en række artikler, blogs og bogbidrag. De arbejder desuden tæt sammen med en række organisationer der eksperimenterer med afhierarkisering, selvorganisering og udvikling af fremtidens organisationsformer.

På nogle LABs er der andre medværter. Det vil i så fald fremgå.

Praktisk

AGORAs OG:LAB afholdes i Aarhus på Kirstinelund, Skæringvej 88-100, Lystrup.

Dagenes program afholdes 8.30 til 15.30. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og fuld forplejning i løbet af dagen.

Pris for hvert OG:LAB er kr. 6.000,00 + moms pr. styk.

Tag en kollega gratis med! Ved køb af 3 pladser på det samme OG:LAB får du en fjerde plads gratis. Vi vil nemlig gerne, at I kommer flere fra samme organisation. Laboratorierne bygger ikke ovenpå hinanden, så du kan vælge et eller flere afhængigt af dine interesser.

Tilmeld dig OG:LAB ved at skrive til Andreas Granhof Juhlagj@agora.as. Angiv venligst navn på alle deltagere samt faktureringsoplysninger. Angiv også hvis du ønsker at købe Laloux ”Fremtidens Organisation” (kr. 300 pr styk + porto), samt leveringsadresse.

Spørgsmål? Ring eller skriv til Andreas Juhl 6126 0923 eller Anne Thybring 4044 4620.

AFHOLDTE LABS:

OG:LAB #1 Introduktion til selvorganisering - 1-dags introkursus (18. september 2018 kl. 8.30 – 15.30) AFHOLDT

På dette LAB møder du de vigtigste resultater fra den internationale forskning og fra AGORAs danske forskningsprojekt. Vi vil arbejde tæt med spørgsmålet Hvorfor selvorganisering? Spørgsmålet er fundamentalt og afgørende at arbejde med i organisationerne. Du vil desuden arbejde med din egen bevidsthed og værdier, og du vil møde pionerer fra en privat og en offentlig organisation der er gået langt i arbejdet med selvorganisering: Helene Bygholm Risager, centerleder ved Rusmiddelcenter Aarhus, og Sune Hansen, Partner hos Vertica A/S.

OBS: Det er en forudsætning for at få et stort udbytte af laboratoriet, at deltagerne har læst bogen Fremtidens organisation af Frederic Laloux. Hvis du ikke har den, kan den købes hos os.