ORGANISATIONER GENTÆNKT OG:LAB

OG LAB.jpg


Herunder kan du se kommende LABs - nederst på siden de LABs som tidligere er afholdt.

OG:LAB: HR-konsulentens rolle i udvikling af fremtidens organisation (28-29. oktober 2019 kl. 8.30-15.30)

Mange interne og eksterne organisationskonsulenter er de senere år blevet optaget af Frederic Laloux’ tænkning, og af hvordan man som intern eller ekstern HR-konsulent kan støtte udviklingen af nye organiseringsformer. 

De non-hierarkiske organisationsformer indebærer oftest en distribuering af de klassiske HR-funktioner og dermed en forandring af den interne HR_funktion. Tilsvarende medfører mindre topstyring, at gængse forandringsstrategier og organisationsudviklingstiltag må gentænkes, hvilket forandrer den eksterne konsulents arbejdsvilkår. Det rejser for mange organisationskonsulenter en vis bekymring om hvorvidt og hvordan deres rolle og funktion bør og kan gentænkes.

På dette LAB undersøger vi hvordan den interne og eksterne organisationskonsulent støtter en organisation, eller dele af en organisation, i retning af mere selvorganisering. Er der overhovedet arbejde og opgaver for eksterne konsulenter, og i givet fald hvad er de? Hvordan kan den interne HR-konsulents rolle og HR-afdelingens funktion gentænkes, så disse er relevante for fremvæksten af de nye praksisser som erstatter eller supplerer hierarkisk funderede strukturer? Vi deler vores viden om, hvordan afhierarkiseringsrejser ser ud, samt hvad man som konsulent skal kunne for at arbejde med de selvledende organisationer. 

LAB’et henvender sig til interne og eksterne konsulenter, som er bekendt med Laloux’ arbejde, og som minimum har læst ”Fremtidens Organisation”. Det er ikke en forudsætning, at du/I er langt i det praktiske arbejde med udvikling af selvorganisering. 

Værter

Laboratorieværterne er Anne Lund Thybring og Andreas Granhof Juhl. Begge erhvervspsykologer og eksperter i selvorganisering, og hovedkræfterne i Forsknings- og udviklingsprojektet Organisationer Gentænkt. Anne og Andreas publicerer løbende deres forskning i en række artikler, blogs og bogbidrag. De arbejder desuden tæt sammen med en række organisationer der eksperimenterer med afhierarkisering, selvorganisering og udvikling af fremtidens organisationsformer.

Praktisk

Sted: Kirstinelund, Skæringvej 88-100, Lystrup.

Dagenes program afholdes 8.30 til 15.30. Der er morgenmad fra kl. 8.00 og fuld forplejning i løbet af dagen.

Pris for hvert OG:LAB er kr. 6.000,00 + moms pr. styk.

Tag en kollega gratis med! Ved køb af 3 pladser på det samme OG:LAB får du en fjerde plads gratis. Vi vil nemlig gerne, at I kommer flere fra samme organisation. Laboratorierne bygger ikke ovenpå hinanden, så du kan vælge et eller flere afhængigt af dine interesser.

Tilmeld dig OG:LAB ved at skrive til Andreas Granhof Juhlagj@agora.as. Angiv venligst navn på alle deltagere samt faktureringsoplysninger.

Spørgsmål? Ring eller skriv til Andreas Juhl 6126 0923 eller Anne Thybring 4044 4620.

AFHOLDTE LABS

Disse LABS bliver lavet igen på et senere tidspunkt. Og de kan laves som interne laboratorier for de organisationer der ønsker det.

OG:LAB: Introduktion til selvorganisering - 1-dags introkursus (18. september 2018 kl. 8.30 – 15.30) AFHOLDT

På dette LAB møder du de vigtigste resultater fra den internationale forskning og fra AGORAs danske forskningsprojekt. Vi vil arbejde tæt med spørgsmålet Hvorfor selvorganisering? Spørgsmålet er fundamentalt og afgørende at arbejde med i organisationerne. Du vil desuden arbejde med din egen bevidsthed og værdier, og du vil møde pionerer fra en privat og en offentlig organisation der er gået langt i arbejdet med selvorganisering: Helene Bygholm Risager, centerleder ved Rusmiddelcenter Aarhus, og Sune Hansen, Partner hos Vertica A/S.

OBS: Det er en forudsætning for at få et stort udbytte af laboratoriet, at deltagerne har læst bogen Fremtidens organisation af Frederic Laloux. Hvis du ikke har den, kan den købes hos os.

OG:LAB: Sådan af-hierarkiserer du din organisation - de første skridt… (13.-14. december 2018 kl. 8.30 – 15.30) AFHOLDT

Vores forskning i selvorganiserende organisationer viser, at tre greb er centrale for at frisætte organisationen 1) Afgiv magten så andre kan tage den 2) Dræb bureaukratiet og 3) Brug bøvlet som udviklingsmulighed til afhierarkisering.

På tværs af disse greb går en gradvis modning af både kulturen og den enkelte organisationsdeltager som person. Denne modning kan understøttes, og vi viser dig hvordan.

Laboratoriet er tilrettelagt med et meget handlingsorienteret sigte, og du skal som deltager forvente at få arbejdet grundigt med både egen organisation og din egen rolle, hvad enten du er medarbejder, leder eller konsulent.

OG:LAB: Hvad skal man kunne i den selvorganiserende organisation? Selvorganisering i praksis (8.-9. januar 2019 kl. 8.30 - 15.30). AFHOLDT

Udvikling af en effektiv peer-to-peer feedbackkultur, etablering af non-hierarkiske beslutningsprocesser, kapaciteten til at håndtere uenigheder og konflikter, samt procedurer for udvikling af egne ansvars- og funktionsområder er nogle af de vigtigste praksisser, som erstatter traditionel hierarkisk ledelse.

I dette laboratorium stiller vi skarpt på de ”nødvendige praksisser”, og du får en palet med de mest inspirerende og virksomme redskaber fra ind- og udland.

Laboratoriet har et meget praktisk sigte, og du skal som deltager forvente at få arbejdet grundigt med både egen organisation og egen rolle i organisationen.

På laboratoriet kan du møde folk fra to organisationer, der har arbejdet målrettet med afhierarkisering og frisættelse. Sune Hansen fra IT-virksomheden Vertica A/S vil fortælle om kollegabestemt løn, selvorganiserende teamsamarbejde og kollegial MUS. Jeannette Kirkhammer, der er chef ved Margrethecentret i Maribo, vil fortælle om, hvordan frisættelsen af medarbejderne i 2016 på 6 måneder førte til en gennemgribende omstilling af organisationen, der har forandret både opgavekvaliteten, trivslen og i kulturen ved Margrethecentret.

OG:LAB: Feedback uden ledere (6-7. Marts 2019 kl 8.30-15.30) Anne Lund Thybring og Kim Fogh AFHOLDT

Noget af det, som gør selvledende organisationer så bemærkelsesværdige både forretningsmæssigt og kvalitetsmæssigt er, at de ofte har stærke feedbackkulturer. På LABet vil du møde en palet af de feedbackpraksisser, som ligger indlejret i det daglige arbejde kolleger imellem. 

Vi arbejder med en samling feedbackformer fra den agile værktøjskasse, med praksisser fra DDOs (Deliberately Developmental Organisations), med modeller fra Kims mangeårige arbejde med feedback, og med de danske pionerers bedste redskaber. 

På LABet undersøger I hvordan I hos jer kan skabe solide feedbackkulturer, der vil fungere i jeres hverdag. Vi veksler mellem teori og træning i korte, dynamiske forløb.

NB: Redskaberne er udviklet i og til lav-hierarkiske sammenhænge som fx teal virksomheder, men de fleste kan også fungere i mere hierarkiske organisationer.