SØREN SKOV

Certificeret Coach og Ledelses- & Organisationskonsulent

Søren er en respekteret organisations-coach med mere end 3.000 timers coaching, hvor resultaterne taler for sig selv. Han trækker på erfaringer fra mere end 17 år som coach og konsulent, og før det som leder i internationale og danske virksomheder, når han hjælper med:

 • at binde strategi, mål og handlinger sammen i organisationer

 • at udvikle ledere til at møde en stigende uforudsigelig og kompleks virkelighed

 • at øge evnerne til deltagelse, påvirkning og indflydelse

 • at udvikle samarbejdet i komplekse og konfliktfyldte sammenhænge

 • at styrke realiseringen af projekter, forandringer og strategier

 • at styrke ‘professionelle’ samtaler i ledelse

I sit konsulentvirke har Søren siden 2012 været optaget af teorier bag kompleksitetstænkning. I 2016 - 2018 var Søren en del af The Complexity Research Group ved University of Hertfordshire Business School, hvor han var indskrevet som Ph.D.-studerende. Søren er optaget af at undersøge ledere og medarbejderes evne til at bevæge sig mellem forskellige grupperinger i organisationer og dets betydning for samarbejde, indflydelse og selvorganisering på tværs af organiseringer.

 
Sorens.jpg
agora-midt.png
 

Aktuelle projekter

 1. Ledelses- og organisationsudvikling

  Facilitering af ledernetværk:  Fortløbende netværksmøder for niveau 3 ledere. Netværket har til hensigt at skabe rum for udveksling af erfaringer og drøftelse af ledelsesdilemmaer i fortrolighed med hinanden.

  Grundlæggende Lederuddannelse: Uddannelsesforløb for nyudnævnte ledere på niveau 1 – 2.

  Strategiudvikling og ledelsesudvikling i chefgrupper: Afholdelse af workshops for chefgrupper i forhold til udvikling  og realisering af ny strategi med et samtidigt fokus på fælles ledelsesudvikling.

  Coaching og ledelsesudvikling: Målrettede ledelsesudviklingsforløb for niveau 2 – 3 ledere, hvor der tages afsæt i 360º ledelsesprofiler med fokus på overgjorte og undergjorte ledelseskompetence samt organisatoriske mål og strategier.

 2. Samskabelse, medborgerskab og demokratiudvikling

  Udvikling af fremtidens civilsamfundsstrategi i Arendal Kommune (Norge): Understøtte Arendal Kommune og samarbejdsplatformen Med Hjerte For Arendal til at udvikle en ny civilsamfundsstrategi.

  Mødet med borgeren – understøttelse af aktionslæringsforløb for medarbejdere på beskæftigelses og rehabiliteringsområdet i Jobigen (Viborg): Afholdelse af workshops for medarbejdere og ledere i refleksivitet og praktisk dømmekraft. Jobigen har gennem de senest år arbjedet indgående med ændringen af  medarbejderens rolle i mødet med borgeren. Evnen til at forholde sig refleksivt til rollen som den professionelle part i relationen med borgeren er en nødvendighed i medarbejderens udvikling af nye roller.

 3. Der skrives i øjeblikket på

  Den profesionelle samtale i ledelse: Artikel under udarbejdelse, om brugen af refleksivitet og refleksive samtaler som modstykke til dominerende samtaleteknologier i ledelse.

  Den responsive leder: Artikel under udarbejdelse, om kendetegn og kompetencer hos fremtidens ledere, hvor lederen skal kunne agere i stigende uforudsigelighed, kompleksitet og paradoksalitet. Yderligere sætter artiklen fokus på behovet for nye måder at arbejde med strategi og mål for at sikre organisationens strategiske fit.

  Konstitureringen starter allerede nu – en borgmesters konstituering: Artikel under udarbejdelse, om en borgmesters konstitueringsproces. Artiklen tager afsæt i et konkret konstitueringsforløb, hvor evnen til at bevæge sig mellem forskellige grupper, personer og deres ideologier viser sig at bære frugt i forhold til graden af indflydelse under den endelige konstituering efter kommunalvalget 2017.


Søren er også

 • En del af FORGRENING.dk, der har særlig fokus på udvikling af lokaldemokrati og medborgeskab www.forgrening.dk


 

kontakt søren skov direkte

M: ssk@agora.as
T: +45 31625932

Navn *
Navn