Ole Lauge (Cand.mag. i historie)

Ole har arbejdet som konsulent inden for ledelses- og organisationsudvikling siden 2003. De seneste år har han været fokuseret på opgaven med offentlig topledelse og forsøger der at navigere i en kompleks verden af kommunale direktioner og chefgrupper, byråd, lokale borgerinteresser, erhvervs- og foreningslivet, ministerier og reformer. En særlig opgave for Ole, er i denne sammenhæng er at få en verden - præget af traditioner og mangeårig praksis - til at se den offentlige ledelsesgerning fra nogle andre perspektiver, for derigennem at kunne skabe en anden og meningsfuld praksis.

 
Ole.jpg
agora-midt.png
 

Aktuelle projekter

 1. Ledelsesudvikling på chefniveau i Syddjurs Kommune
  Et ledelsesudviklingsforløb hvor vi forsøger at lade praksis og teori møde hinanden for derigennem at udvikle nye forståelser, der kan føre til en endnu mere hensigtsmæssig ledelsestilgang.
 2. Konflikthåndtering på Aarhus Universitetshospital
  Et forløb for samtlige medarbejdere på en afdeling af sygehuset, hvor samarbejdet gennem længere tid har været præget af store spændinger. Vi forsøger at skabe en række forskellige samtalefora, for at folde organisationsdeltagernes forskellige forståelser ud.
 3. Organisationsudvikling i afdeling i Syddjurs Kommune
  Med inspiration fra narrativ terapi arbejder vi med undersøge nogle af de mange fortællinger, der er til stede i afdelingen.  Disse fortællinger åbner op for en lange række interessante organisatoriske dialoger.
 4. Ledelsesudvikling på Den Danske Scenekunstskole
  Efter at skolen har gennemgået en succesfuld fusion, arbejder vi nu med ledelsen om det fremadrettede perspektiv, i bestræbelsen på at understøtte vejen til en meningsfuld fremtid.
 5. Hjælpesamtaler
  Den mere nørdede side af Ole, forsker i at lade de systemisk anerkendende og narrative perspektiver møde mere filosofisk baserede tilgange, såsom filosofisk praxis og protreptik, og samtidig perspektivere dette møde gennem læsning af Kierkegaard. Ole er i forlængelse heraf optaget af menneskelig tilblivelse, og hvorledes dette anskues inden for rammerne af organisationen og leder-medarbejderrelationen.

OLE er også

 • Indehaver af Aletheia (www.aletheia.dk) hvor han arbejder med at gøre ledelsesopgaven til mere end blot en ledelsesopgave, ud fra en forståelse om, at det handler om at skabe bedre sociale verdener.
 • Tilknyttet Attractor som underviser på de systemiske leder- og projektlederuddannelser.
 • Tilknyttet Aalborg Universitet som ekstern lektor, på Institut for læring og filosofi

 

kontakt Ole direkte

M: ols@agora.as
T: +45 9392 1616

Navn *
Navn