Anne Thybring (cand. Psych.)

Anne samarbejder med de mest eksperimenterende danske virksomheder og hjælper dem med at nytænke deres organisering og ledelsesformer.

Hun er dybt fascineret af hvordan tænkning og forestillinger former de billeder, hvorigennem organisationer skaber sig selv.

Som en af landets mest erfarne rådgivere inden for selvorganisering og non-hierarkiske organiseringsformer bruger hun sin solide organisationspsykologiske faglighed og stærke nysgerrighed til at skabe udvikling og træning for ledergrupper og organisationer.

Anne deler ofte sin viden i forskellige sammenhænge, fx på Agoras blog, i bøger og tidsskrifter i ind- og udland, og som oplægsholder på konferencer.

Et nyt fokusområde for Anne er at hjælpe iværksættere med at bygge selvorganiseringskultur ind i organisations-DNAet i takt med at virksomheden skalerer.

 
Anne.jpg
agora-midt.png
 

Aktuelle projekter

 1. Region Hovedstaden
  Hvordan skabes mindre styring og mere ledelse i en af landets største organisationer? Sammen med kolleger i AGORA inspirerer vi Region Hovedstadens arbejde med at finde ud af, hvad der skal vokse for at hierarki og styring kan mindskes.

 2. Organisationer Gentænkt (med Andreas Granhof Juhl, Theis Réthore´ og Søren Willert)
  Et 3-årigt udviklings- og forskningsprojekt mellem 8 offentlige og private organisationer der eksperimenterer med en mere frisat, formålsdrevet og ikke-hierarkiserende organisering. OBS: Nyt toårigt projekt for “erfarne”, non-hierarkiske organisationer starter op januar 2020. Kontakt mig for info.

 3. Faciliterende ledelse, anonym C20 virksomhed
  Et fler-årigt trænings- og implementeringsforløb for ledere og medarbejdere med det formål at skabe mere decentral handlekraft og ansvar, samt problemløsnings- og udviklingskraft i værdiskabelseszonen i organisationen, dvs. blandt de udførende fagprofessionelle kolleger.

 4. Organisationsudvikling, Vertica A/S
  Et langvarigt tæt samarbejde med en af Danmarks mest interessante og banebrydende organisationer, der senest har gentænkt sin lønmodel, så det nu er kollegerne der bestemmer hinandens løn. Arbejde med udviklere og konsulenter, direktionssparring, projektledergruppeforløb, træning, o.a.

 5. Esbjerg Kommune, SSP Forebyggelse og Vejledning

  Forløbet sigter mod at skabe accelereret kompetenceudvikling i hverdagen samt løfte kvaliteten i de mange daglige, komplekse beslutninger ved at arbejde med rådføringsprocesser og -principper.


Anne er også

 • Ekstern lektor ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, tilknyttet Master i Organisatorisk Coaching (MOC) og Master i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP).


Udvalgte publikationer

 

 

 

kontakt Anne direkte

M: at@agora.as
T: +45 40444620

Navn *
Navn