Thøger Riis Michelsen (Cand. Scient. Soc )

Thøger er den erfarne konsulent, der er i stand til at agere på alle niveauer og dimensioner i ledelses- og organisationsudviklingsprocesser i praksis. Han formår at sætte sig ind i organisationens situation, direktionens ambitioner, lederniveauernes intentioner og medarbejdernes konkrete oplevelse af udvikling og forandring i praksis. Thøger kan i samarbejde med organisationen omsætte komplekse udfordringer til konkret fremadrettet praksis, hvor samtlige dele af organisationen arbejder sammen mod realiseringen af fælles mål. Thøger arbejder overvejende med direktioner og lederteams, hvor han agerer som ”Trusted advisor”, underviser og fungerer som proceskonsulent i ledelses- og organisationsudviklingsforløb.

 
Thoeger.jpg
agora-midt.png
 

Aktuelle projekter

 

 1. Talentudvikling i Hjørring og Sønderborg (sammen med Jakob Nørlem og Theis Rethoré)
  Et 1 eller 2 års forløb med både individuel og organisatorisk læring som resultat, samt parate ledere til hurtigt onboarding i nye positioner. Programmet har et stærkt fokus på praksisnær læring og organisatorisk værdiskabelse. 
 2. Revitalisering af Rebild Kommunes Ledelsesgrundlag (med Theis Rethoré)
  Gennem inddragende og kreative processer videreudvikles Rebild Kommunes eksisterende grundlag til at møde fremtidens udfordringer. Målet er at skabe et levende og praksisnært ledelsesgrundlag.
 3. Datadrevet ledelse i Københavns kommune
  Strategirealisering, uddannelse og organisationsudviklingsforløb for ledere og medarbejdere i Københavns Kultur Forvaltning (KFF) hvor organisationen ønsker at styrke strategirealiseringen gennem datadrevet ledelse
 4. Udvikling af undervisningsmateriale til innovationsundervisningen i gymnasieskolen (med Theis Rethoré)
  Med udgangspunkt i IT-platformen Lean Business Planner har Theis ageret som førsteforfatter på en teori- og øvelsesbog til brug i innovationsundervisningen.

Thøger er også

 • Partner i Backscatter (se https://www.backscatter.dk) der med afsæt i tekno-antropologiske metoder omsætter ”ukurante data” til strategisk værdiskabende viden.
 • Partner i Volcano A/S (se https://www.volcano.nu ) der arbejder med uddannelse og forretningsudviklings projekter inden for kulturområdet
 • Partner i Nordic [LA] (se http://www.nordic.la ) der er en kombineret ”kulturambasade” kontorfællesskab og showcaseplatform i Los Angeles, USA
 • Partner i Lean Business (se https://leanbusinessplatform.com ) der er en entreprenørskabsplatform der understøtter iværksættere og rådgivere i skabelse af sund forretning

Udvalgte publikationer

 • Teambaserede organisationer i praksis (2005). Jacob Storch, Thorkil Molly-Søholm, Andreas Juhl, Anne Thybring, Asbjørn Molly, Kasper Lorenzen, Kristian Aagaard Dahl og Thøger Riis Michelsen. Dansk psykologisk forlag. Danmark.
 

kontakt Thøger direkte

M: trm@agora.as
T: +45 26107070

Navn *
Navn