Bo Vestergaard

Bo Vestergaard er proceskonsulent, aktionsforsker, foredragsholder og forfatter. Professional Partner i ”Relational Coordination Research Collaborative”, Brandeis University.

Forfatter til bogen (2013) ”Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger” og den teoretisk-praktiske artikel “Leading unpopular Changes With Fair Process”, der i 2012 er kåret blandt de top 10 procent bedste papers ved den prestigefylde konference Academy of Management, Boston, US.  Forfatter til “Managing an Unpopular Change Effort” publiseret ved Harvard Business Review.

Bo er senest forfatter til (2016) ”Byg bro mellem siloerne – Ledelsesprocesser der skaber sammenhængende borger- og patientforløb” . Bogen kombinere fair proces og relationel koordinering som tilgange til organisationsudvikling.

 
agoraprofil-bo.jpg
agora-midt.png
 

Aktuelle projekter

 1. Relationel koordinering i Borger & Arbejdsmarked, Esbjerg kommune
  Et 1,5 årigt indsats med afprøvning og implementering af samarbejdsmodel for relationel koordinering i komplekse borgerforløb, som går på tværs af Social & Tilbud, Jobcenter og Borgerservice og eventuelt eksterne samarbejdspartnere.
 2. Øget relationel koordinering mellem børn- og familieområdet, skoler- og daginstitutioner i Brønderslev kommune.
  Et 2-årigt udviklingsprojekt støtter af Socialstyrelsen. Formålet er at styrke en tidlig, forebyggende og sammenhængende indsats via tæt samarbejde mellem børn- og familieområdet, skoler- og daginstitutioner i Brønderslev kommune. Bo er involveret i at støtte deltagerne i at videreudvikle og implementer mødemodeller og faciliteringsværktøjer. Formålet er at styrke samarbejdsformen ”relationel koordinering” på de tværfaglige distriktsmøder. Disse møder udmærker sig ved at have en konsultativ kontekst modsat netværksmøder som har myndighedskontekst, hvortil der allerede er implementeret en specifik mødemodel.
 3. Lean og relationel koordinering på Teknik- og miljøområdet i Sønderborg kommune
  Projektforløb i Plan & Myndighed på borger og erhvervsområdet. Formålet er at videreudvikle en tværgående samarbejdsmodel som styrker relationel koordinering i sagsbehandling af komplekse sager
 4. Foredrag og workshops i offentlige og private virksomheder
  Skræddersyede foredrag og workshops med afsæt i min bøger ”Fair proces” og ”Byg bro mellem siloerne”.
 5. Bogprojekt ”Facilitering af relationel koordinering”
  Bo beskriver bevægelsen fra en nødvendig videreudvikling af relationel koordinerings-teori til processer og værktøjer. Bogen er målrettet ledere, projektledere, koordinatorer. Bogen skrives med afsæt i erfaringer fra egen konsultation og aktionsforskning i større relationel koordinerings-projekter.
 6. Bog projekt: ”21 metoder til faciliterende ledelse”(redaktør)
  AGORA arbejder aktuelt med at beskrive nogle af de mest virksomme metoder i faciliterende ledelse. Bogen forventes udgivet sommeren 2018 og vil beskrive 21 konkrete metoder, der kan bruges af ledere, koordinatorer og interne konsulenter.  

Bo er ogsÅ

 • Indehaver af egen konsulentvirksomhed (se www.fairproces.dk)
 •  Professionel partner i Relational Coordination Research Collaborative, Brandeis University

 


Udvalgte publikationer

 • Byg bro mellem siloerne – Ledelsesprocesser der skaber sammenhængende borger- og patientforløb (2016). Bo Vestergaard. Forlaget Lead Read.
 • En introduktion til relationel koordinering (2014). Bo Vestergaard. I tidsskriftet Relationel Praksis. Forlaget Mindspace. Danmark.
 • Fair proces – fra upopulære forandringer til medarbejdere der udvikler løsninger (2013). Bo Vestergaard. Forlaget Lead Read. Danmark.
 • Leading Unpopular Changes With Fair Proces: Towards a Strategic Process Design. Academy of Management. Best Paper Proceedings. USA
 • Managing an Unpopular Change Effort. 2012. Bo Vestergaard. Harvard Business Review. Blog.
 • Fair proces og ledelse af inkrementiel innovation (2012). Bo Vestergaard. I:  Systemisk ledelse. Teori og praksis. Forlaget samfundslitteratur.
 

kontakt Bo direkte

M: bv@agora.as
T: +45 25720583

 

Navn *
Navn