Andreas Granhof Juhl

Andreas har arbejdet som organisationspsykolog siden 2003 og har derudover en erhvervs-PhD i organisationsudvikling og konsultation fra University of Bedfordshire i England færdiggjort i 2011. Andreas arbejder gennem praksis, teori og forskning med at undersøge, hvordan organisationer kan lykkes. Andreas har i særlig grad specialiseret sig i ressourcebaserede tilgange (Appreciative Inquiry og Positiv psykologi), selvorganisering (Teal organisationer) og organisationers evne til at integrere og profitere af modsatrettede krav (Paradokser).

 
agroaprofil-andreas.jpg
agora-midt.png
 

Aktuelle projekter

AGORA Konsulentuddannelse (sammen med Søren Willert)

Konsulentuddannelse baseret op AGORAs egen forskning formidlet i  bøgerne Den professionelle proceskonsulent og Proceskonsulentens 10 bud

Den videnproducerende skole (sammen med Katrine Abildgaard Copman)
Et 2 årigt udviklings- og forskningsprojekt mellem 7 kommuner – Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Randers, Viborg, Vejen og Sønderborg. Kommunerne gik ind i projektet for at eksperimentere med, hvordan udvalgte skoler i kommunerne kan arbejde målrettet med videnproduktion. Se http://www.videnproducerendeskoler.dk

Organisationer gentænkt (sammen med Anne Thybring, Theis Rethoré og Søren Willert)

Et 3-årigt udviklings- og forskningsprojekt mellem 8 offentlige og private organisationer der eksperimenterer med en mere frisat, formålsdrevet og ikke-hierarkiserende organisering. Se http://www.agora.as/blog/

Faciliterende ledelse, anonym C20 virksomhed (med Anne Thybring)
Et et-årigt trænings- og implementeringsforløb for ledere i en af virksomhedens business units i faciliterende ledelse med det formål at skabe mere decentral handlekraft og ansvar, samt problemløsnings- og udviklingskraft i frontlinjen af organisationen, dvs. blandt de udførende fagprofessionelle kolleger.

Onboarding af nye ledere i Sønderborg Kommune (sammen med Jakob Nørlem)
Foråret 2018 gennemfører AGORA hold 4 i onboarding af nye ledere i Sønderborg Kommune sammen med Udviklingshuset HR, Sønderborg Kommune.

21 metoder til faciliterende ledelse
AGORA arbejder aktuelt med at beskrive de mest virksomme metoder til at facilitere succes. Bogen forventes udgivet sommeren 2018 og vil beskrive 21 konkrete metoder, der kan bruges af ledere, koordinatorer og interne konsulenter.


Andreas er også

  • Partner i OVAM ApS der laver alternative og værdiskabende IT-løsninger til organisationer
  • Partner i Backscatter der med særligt teknologiske metoder omsætter ”vilde data” til strategisk viden.
  • Adjungeret lektor ved Aarhus Universitet
  • Research supervisor ved University of Bedfordshire.

 

kontakt Andreas direkte

M: agj@agora.as

T: +45 61260923

Navn *
Navn