Konference organisationer gentænkt

MINDRE HIERARKI, MERE LEDELSE

Er fremtidens arbejdspladser non-hierarkiske?

KONFERENCE OM SELVLEDELSE OG FRISÆTTELSE

DATO: 9. SEPTEMPER 2019

STED: Varna palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

OBS KONFERENCEN ER UDSOLGT

 

KONFERENCE ORGANISATIONER GENTÆNKT

 

En håndfuld offentlige og private organisationer har de seneste 3 år eksperimenteret med at gentænke deres organisation i retning af mindre hierarki og bureaukrati og øget selvledelse og frihed.

Projektet er båret frem af 8 virksomheder, der sammen med Agora er gået forrest for at udvikle og afprøve nye ledelses- og organiseringsformer. De har lært af hinanden, af litteraturen og af at bryde konventionerne om ledelse og organisering i virkeligheden.

Formålet med konferencen er at dele ud af deres erfaringer og vise hvordan de nye praksisser ser ud og fungerer.

Agora forbinder punkterne, spidsformulerer konklusionerne, og tematiserer de grundlæggende spørgsmål.

konferencens indhold og form

Konferencens centrum er de konkrete erfaringer, som organisationerne har gjort sig.

Du får indsigt i hvad de forskellige organisationer har udviklet: Hvordan ser de nye praksisser, modeller og procedurer ud, som erstatter hierarki og traditionelle ledelsesstrukturer?

Og du får indsigt i hvordan organisationerne har udviklet sig: Hvordan er de gået i gang med af-hierarkisering? Hvordan får man sine kolleger med? Hvordan ser af-hierarkisering ud i en offentlig sammenhæng? Hvornår har det rykket, og hvad har været svært?

Der vil være oplæg i plenum samt muligheder for at gå i dybden med forskellige temaer og have dialoger med chefer, medarbejder, forskere og konsulenter, der har arbejdet med at afhierarkisere og frisætte organisationer i praksis.

OPLÆGsholdere

Jesper Refning 	Daxiomatic

EN ORGANISATION UDEN CHEFER

JESPER REFNING, Daxiomatic

Jesper Refning fortæller om, hvordan han og kollegerne i Daxiomatic har skabt en selvledende organisation uden chefer.

Han løfter på motorhjelmen, når han forklarer de fem redskaber, som udgør forudsætningen for at Daxiomatic både kan lykkes med at vinde priser som Danmarks bedste ERP-leverandør og som Danmarks bedste mindre arbejdsplads.

HENT SLIDES HER

 

FRA TOPSTYRING TIL SELVLEDELSE

HELENE BYGHOLM RISAGER, Rusmiddelcenter Aarhus

Helene Bygholm Risager fortæller om hvordan de i Center for alkoholbehandlingen i Rusmiddelcenter Aarhus har skabt en mindre topstyret og mere selvledende organisation.

Helene vil fortælle om både omstillingsprocessen og de resultater, den har skabt. Undervejs er antallet af ledere gået fra 4 til 2. Samtidigt er kultur er gået fra at ‘passe sit arbejde’ til at ‘passe på organisationen.

HENT SLIDES HER

Helene Bygholm Risager Rusmiddel center Århus
 
imagebyloft-vertica-2018-09-27-C5D30100.jpg

98 mennesker uden mellemledere - hvordan gør man det?

TROELS UNDERLIEN, Vertica A/S

Vertica blev stiftet i 2001 og er en aarhusiansk partnerejet e-handelsvirksomhed. De kalder deres organisationsform ’af-hierarkiserende’, og i oplægget fortæller Troels Underlien om hvordan de har indrettet sig så ledelse er noget man tager og giver, snarere end noget som nogle udvalgte ”er”.

Hør blandt andet om hvordan man som medarbejder selv vælger sin MUS-coach blandt kolleger, hvordan man skaffer sig mandat til at træffe beslutninger på organisationens vegne, og hvordan kollegerne, som arbejder sammen, bestemmer hinandens lønstigninger.

 

Workshops

Forandringer i en selvorganiserende praksis

JESPER DENGSØ OG FLEMMING UTTENREITTER, Rusmiddelcenter Aarhus

I workshoppen vil afdelingsleder Jesper Dengsø og sygeplejerske Flemming Uttenreitter, Rusmiddelcenter Aarhus, fortælle om kerneområder der har undergået væsentlige forandringer i retningen af mere selvorganisering. Følgende områder vil blive præsenteret:

  • Hvordan har (mellem-)lederrolle ændret sig?

  • Hvad skal der til for at et team bliver selvledende?

  • Konkrete ændrede praksisser og arbejdsgange i hverdagen, f.eks. medarbejderdrevne ansættelser,

    sommerferieplanlægning, kollegial fordeling af kompetencemidler, hvordan og hvem styrer den daglig

    drift, samt etablering af “Følgegruppen" som alternativ til lederstyring.

    HENT SLIDES HER

Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Kopi af Unavngivet.jpg
 
 
Kopi af Unavngivet.jpg

Ledelse af frivillige

TOM FJEDERHOLT, Fonden VoxHall

VoxHall og Atlas er et regionalt spillested, som foruden fastansat personale har en masse frivillige kræfter, som varetager vigtige funktioner under afvikling af koncerterne.

Tom og kollegerne har eksperimenteret med, hvordan samarbejdet med frivillige kan gentænkes, så disse får mulighed for at involvere sig og ansvarliggøre sig endnu mere end tidligere. På workshoppen oplever du hvordan en af de nye mødeformer, som udgør kontaktpunkterne med de frivillige, fungerer, og med afsæt i denne metode skaber I sammen de konkrete fokuspunkter inden  for workshoppens tema: Ledelse af frivillige.

 

 

Distribueret ”spaceholdING” i en non-hieraRkisk organisation

ANE STÜRUP, Vertica A/S

 Vertica er en non-hierakisk organisation med en lang historik for at tænke, hvordan man kan arbejde med og skabe anderledes måder at være organisation på.

 At skabe en non-hierarkisk organisation kræver ofte en eller flere ”Spaceholdere”, som holder traditionelle løsninger fra døren og sørger for at der er rum til at udvikle og afprøve anderledes måder at være organisation på.

 I Vertica har man valgt at etablere en Organisationgruppe og dermed distribuere ansvar og forankring af arbejdet med ikke bare udviklingen af organisationen, men også den daglige facilitering af arbejdet i den.

 På workshoppen vil Ane Stürup fortælle om etableringen af gruppen, tankerne og visionerne bag, hvad reaktionerne var, og hvordan Vertica håndterede den uro som opstod, da en tidligere spaceholder forlod virksomheden.

 Hun tager os med gennem Verticas proces med at gentænke ansvaret for udvikling af organisations-DNAet, og fortæller om hvordan de med stiftelsen af Organisationsgruppen har fået skabt en endnu mere distribueret og selvledende organisation.

HENT SLIDES HER

ane-stu-rup.jpg
 
image004.png

Mere om de fem redskaber, faldgruber og højdepunkter og hvordan arbejdet med organisationen fortsætter

JESPER REFNING, Daxiomatic

På denne workshop uddyber Jesper Refning Daxiomatics fem centrale selvledelsesredskaber, og der er mulighed for at få stillet den nysgerrighed, som måtte være vakt under hans plenum-oplæg.

Jesper svarer gerne på spørgsmål om tvivlen, det som er lykkedes, det som kiksede, hvad der kræves for at blive ved, og op- og nedturene i arbejdet med at skabe og videreudvikle en ganske særlig organisation.

Teamets forløste potentiale

 ANNI STILLING, Distriktsskoleleder Hjørring Ungdomscenter og Hjørring Skolen

 I organisationer der dyrker autonomi og ansvar udgør team ét centralt omdrejningspunkt for at skabe ekstraordinære resultater. Ved Hjørringsskolen er der blevet arbejdet med at løsne den administrative spændetrøje og i stedet dyrke teamets evne til at tænke i og arbejde med helheder og give de ”vilde ” ideer frit spil gennem bølger af eksperimenter drevet af teamet.

På workshoppen vil HjørringSkolen fortælle om, hvordan skolen har arbejdet med at give organisatorisk plads til, at teamet bliver organisationens væsentligste beslutningstager, og dermed omdrejningspunktet i udviklingen af skolens pædagogiske praksis. Teamets øgede ansvar og indflydelse har både skabt resultater for skolens børn og personale. Resultatet der blandt andet kan måles i skolens APV, hvor der kan registreres et reduceret sygefravær fra 2017 til 2019.

HENT SLIDE HER

Kopi af Kopi af Kopi af Unavngivet.png
MariePaldamFolker18.JPG

Feedback, decentrale beslutninger og konflikthåndtering – erfaringer og resultater fra Telepsykiatrisk Center

MARIE PALDAM FOLKER & CAMILLA SØDEQUIST, Telepsykiatrisk Center, Ledelse

Ved Telepsykiatrisk Center i Region Syd har de arbejdet med feedback, decentrale beslutninger, og konflikthåndtering. På denne workshop vil de kort fortælle om deres tiltag, erfaringer og begyndende resultater, som del af projektet Organisationer Gentænkt. Workshoppen laves som en Q&A-session, så deltagernes spørgsmål vil afgøre, hvad vi kommer til at fordybe os i.

 
 

Rejsen, transparens og rolleudvikling

MORTEN KVISTGAARD, SCADA MINDS

 IT-virksomheden SCADA MINDS har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at udvikle en selvorganiserende, formålsdrevet virksomhed.

Morten Kvistgaard fortæller om SCADA MINDS’ rejse – både de overvejelser partnerkredsen måtte gøre sig forud for beslutningen, og om hvordan de greb arbejdet an. 

Workshoppen slår desuden to særlige temaer an med baggrund i erfaringerne fra SCADA MINDS’ rejse, nemlig:

o      Transparens: Det lyder umiddelbart sympatisk – men et øget informationsniveau er ikke udelukkende behageligt, hvad med fx usikkerhed? Og hvordan forholder man sig til at ikke alle kolleger befinder sig lige godt med denne?

o      Evner og rolleudvikling: Selvorganisering medfører ikke at vi alle bliver lige og kan eller vil det samme. Hvad betyder øget frisathed og inddragelse for hvem der løfter hvilke opgaver? Og hvordan medvirker det til individuel udvikling samtidig med at nødvendige opgaver løftes?

 

2014-12-09-SCADAMINDS1067.jpg

Værterne

Anne Thybring. Konsulent og frontløber inden for af-hierarkisering. Agora Social Production

Anne Thybring. Konsulent og frontløber inden for af-hierarkisering. Agora Social Production

Andreas Granhof Juhl. Konsulent og forsker. Agora Social Production

Andreas Granhof Juhl. Konsulent og forsker. Agora Social Production

Andreas Granhof Juhl og Anne Thybring har stået i front i udviklingsteamet bag Organisationer Gentænkt. Anne og Andreas vil på dagen fortælle om projektets samlede og overordnede resultater og vil være med, når deltagerne har spørgsmål om emner de gerne vil i dybden med.

Formålet for vores konference er, at du som deltager går derfra med konkret inspiration, mod og lyst til at igangsætte frisættende organiseringsformer og gentænke din organisation.


Du kan læse mere om selve forskningsprojektet Projekt Organisationer Gentænkt her, og på vores blog kan du finde mange af vores artikler og forskningsnotater, som er blevet til undervejs.

 

Tid & Sted

Konferencen foregår d. 9. septemper 2019 fra 8.30-15.30 på Varna Palæet, Ørneredevej 3, 8000 Aarhus C

Pris

Deltagelse inkl. forplejning koster 2.500 kr. + moms. Vi vil gerne have flere fra samme arbejdsplads til at tilmelde sig, så efterfølgende tilmeldinger fra samme organisation koster 2.250 kr. + moms. 

OBS KONFERENCEN ER UDSOLGT

 

Inspiration Indtil vi ses

Agora Podcast

Hør vores Podcast om af-hierarkisering og selvledelse, så du er forberedt på temaer og spørgsmål for konferencen.

Få inspiration til hvordan din virksomhed kan sætte i gang med af-hierarkiseringsprocesser i podcasten: De første skridt . til af-hierarkisering, hvor vi er med Anne Thybring og Andreas Granhof Juhl ude på Videns Laboratorie om Organisationer Gentænkt.

Hør hvordan Vertica har arbejdet med forhold som løn, beslutninger og rekruttering i en af-hierarkiserende organisation i podcasten: Et arbejde uden chefer.

 
Fremtidens organisation_forside 2. oplag_500x625-m-stregkant.jpg
Fra ledelse til selvledelse - fra organisation til organisme.jpg

Frederic Laloux -fremtidens organisation

Projektet Organisationer Gentænkt er inspireret af Frederic Lalouxs undersøgelser i bogen Fremtidens Organisation. Hvis du ikke har læst den endnu, kan du med fordel læse den som forberedelse op til konferencen.

 

Vil du med i det NÆste projekt?

Hvis din organisation ønsker at deltage i projektet Organisationer Gentænkt 2, så læs mere eller tilmed dig projektet her. Vi starter op september 2019.