evaluering og videnskabelse

I en tid hvor der er stort nationalt fokus på mål- og resultatstyring taler vi i Agora for, at man som organisation bruger energien på evaluering rigtigt. Vi arbejder for et nyt syn på evalueringspraksis hvilket først og fremmest indebærer, at man ikke længere alene ser evaluering som en tilbageskuende øvelse, hvor konsulenter udarbejder en evalueringsrapport når projektet afsluttes. 

Vi klæder organisationer på til selv at evaluere deres praksis løbende. Evalueringen bruges aktivt til at producere viden og forbedre organisationens præstationer i det daglige arbejde. Vi har særligt specialiseret os i evaluering og videoproduktion i det tværkommunale, 3-årige udviklingsprojekt - Viden Producerende Skole.

quote_frisaettende.png

Vi samarbejder med dataværkstedet Backscatter, om datadrevet ledelse og organisationsudvikling. Her opstår nye mulighedsrum hvor flere i organisationen bliver hørt. Ved hjælp af digitale metoder hjælper vi organisationer med at indhente, skabe overblik over og synliggøre mange menneskers forskelligartede input i en inddragelsesproces. 

En nylig case på et ambitiøst, digitalt demokratiprojekt er foretaget mellem Backscatter, Agora og Arendal Kommune i Norge.

Læs om Arendal projektet og hvilke muligheder der er for at bringe den enkelte borgers (eller medarbejders) stemme i spil, og bruge digitale metoder til datainformerede beslutningsprocesser her