Det vi lytter til

En samling af det vi inspireres af at lytte til.


 

Talentudvikling og deliberate pratice

Hvad er talent? Og hvordan udvikles talenter? I Agora er vi inspireret af Anders Ericssons forskning og begreb: deliberate practice. Vi tror ikke at talent er noget vi enten er født med, eller ikke er født med, men noget som kan udvikles i de rette miljøer.

Hør Geoff Colvin fortælle om sin bog: talent is overrated. Colvin forklarer hvilke elementer der skal til for at vi kan udvikle vores talent(er) og kommer her ind på de vigtigste faktorer i talentudvikling og deliberate practice.

 
Det vi lytter til.png

Det vi lytter til.png

frisættelse, selvlorganisering og npm i offentlig ledelse

Hjalte Aaberg direktør for Region Hovedstaden taler om hvordan New Public Management har været med til at skabe angst for at fejle i den offentlige sektor.

I podcasten drøftes hvordan man kan frisætte offentlige medarbejdere i større organisatoriske systemer. Hjalte Aaberg stiller her spørgsmål til hvordan vi kollektivt får defineret et why og skabt et evolutionært formål i vores offentlige organisationer. Og hvordan vi åbner os som mennesker over for hinanden og får alle vores menneskelige ressourcer sat i spil på arbejde. Hør mere i Bossword podcast.


Feedback, evaluering og kritik

Hvordan kan vi blive bedre til at reflektere over feedback og skabe læring og refleksion, frem for smerte og forsvar?

I podcasten kan du høre hvordan en af verdens førende hedgefonde har lært at bruge kritisk feedback, hvor alle evaluerer alle foran alle.

I Agora har podcasten sat gang i en del debat om, hvordan vi kan bruge kritik til at udvikle os selv, vores organisation og hvordan vi foretrækker feedback-samtaler hver især.