Det vi lytter til

En samling af det vi inspireres af at lytte til.

 

Hør os

HER


Agora podcast

Deliberately developmental orgaisation

Hvordan skaber vi organisationer, hvor det ikke kun er udvalgte talenter der udvikler sig, men hele organisationen som bliver udviklende? 

Det har Robert Kegan arbejdet med og forsket i.

Hør hvilke elementer der er vigtige for at udvikle det Kegan betegner som en: Deliberately developmental organisation.


Talentudvikling og deliberate pratice

Hvad er talent? Og hvordan udvikles talenter? I Agora er vi inspireret af Anders Ericssons forskning og begreb: deliberate practice. Vi tror ikke at talent er noget vi enten er født med, eller ikke er født med, men noget som kan udvikles i de rette miljøer.

Hør Geoff Colvin fortælle om sin bog: talent is overrated. Colvin forklarer hvilke elementer der skal til for at vi kan udvikle vores talent(er) og kommer her ind på de vigtigste faktorer i talentudvikling og deliberate practice.

Anders Ericsson

Det vi lytter til.png

frisættelse, selvlorganisering og npm i offentlig ledelse

Hjalte Aaberg direktør for Region Hovedstaden taler om hvordan New Public Management har været med til at skabe angst for at fejle i den offentlige sektor.

I podcasten drøftes hvordan man kan frisætte offentlige medarbejdere i større organisatoriske systemer. Hjalte Aaberg stiller her spørgsmål til hvordan vi kollektivt får defineret et why og skabt et evolutionært formål i vores offentlige organisationer. Og hvordan vi åbner os som mennesker over for hinanden og får alle vores menneskelige ressourcer sat i spil på arbejde. Hør mere i Bossword podcast.


Feedback, evaluering og kritik

Hvordan kan vi blive bedre til at reflektere over feedback og skabe læring og refleksion, frem for smerte og forsvar?

I podcasten kan du høre hvordan en af verdens førende hedgefonde har lært at bruge kritisk feedback, hvor alle evaluerer alle foran alle.

I Agora har podcasten sat gang i en del debat om, hvordan vi kan bruge kritik til at udvikle os selv, vores organisation og hvordan vi foretrækker feedback-samtaler hver især.