AGORA Konsulentuddannelse
Jun
27
to Nov 30

AGORA Konsulentuddannelse

Facilitering, samskabelse, frisættelse og autonomi, bottom-up processer, coaching og forløbs- og procesdesign.

Ordene betegner metoder og praksisaspekter, der på den ene side er ’født’ og udviklet inden for rammen af professionelt konsulentarbejde, men som i dag efterspørges hos en stadigt voksende gruppe af organisationspraktikere og ændringsagenter: interne og eksterne konsulenter, faglige koordinatorer, ledere, undervisere, pædagoger og trænere, supervisorer og sagsbehandlere. Fælles for disse professionelle er, at opgaveløsning i stigende grad trækker på konsultative metoder.

View Event →
Organisationer Gentænkt OG:LAB
Jul
3
to Oct 1

Organisationer Gentænkt OG:LAB

Baseret på erfaringerne og resultaterne fra projektet Organisationer Gentænkt præsenterer AGORA en række laboratorier for folk der ønsker at arbejde med afhierarkisering og selvorganisering.

Hvert OG:LAB har ét gennemgående tema, der bearbejdes forskningsmæssigt, metodisk og praktisk. De første 3 OG:LABs er tema- og datosat, så du nu kan tilmelde dig:

OG:LAB #1 Introduktion til selvorganisering - 1-dags introkursus (18. september 2018)

OG:LAB #2 Sådan af-hierarkiserer du din organisation - de første skridt… (13.-14. december 2018)

OG:LAB #3: Hvad skal man kunne i den selvorganiserende organisation? Selvorganisering i praksis (8.-9. januar 2019)

View Event →

Skoleudvikling ved Lagoniskolen
Aug
1
to Jun 30

Skoleudvikling ved Lagoniskolen

Lagoniskolen i Vojens har gennem de senere år oplevet mange organisatoriske omskiftelser og satser nu benhårdt på at genoprette arbejdsmiljø og arbejdsglæde. I samarbejde med AGORA har skolen startet et et-årigt udviklingsprojekt. Intensivering af samarbejdet om kerneopgaven er omdrejningsakse. Med udgangspunkt i erfaringer fra Projekt Videnproducerende Skoler (https://www.youtube.com/watch?v=RyhKogE_th8) samt Mellervangskolen vil alle underviserteams arbejde med de to metoder, der er blevet fundamentet i AGORAs tænkning og praksis omkring skoleudvikling ’i tiden’, dvs. på de særlige præmisser, Skolereformen har sat:

Positive afvigelser: Hvad virker og hvordan gør vi mere af det, der virker?

Prøvehandlinger: Hjælper til at afklare meget præcist, hvad det er, vi vil. Og de hjælper til at komme i gang med at handle

Selve implementeringen af de to metoder vil blive ledsaget af et omfattende dokumentationsarbejde byggende på underviserteamenes egne beretninger om projektforløbets glæder og sorger.

Opgaven udføres af Andreas Granhof Juhl og Søren Willert 

View Event →
Organisationer Gentænkt
Sep
28
to Sep 5

Organisationer Gentænkt

Projektet organisationer gen-tænkt gennemføres som et kollaborativt udviklingssamarbejde mellem 8 private og offentlige organisationer og AGORA (Andreas Granhof Juhl, Anne Thybring, Theis Réthoré og Søren Willert) i perioden september 2016 til september 2019.

View Event →
Proceskonsulentuddannelse ved UCN
May
1
to Jun 1

Proceskonsulentuddannelse ved UCN

Fra maj 2015 til maj 2016 gennemførte 15 undervisere og konsulenter fra Neuropædagogisk Kompetencecenter ved UCN 12 dages uddannelses- og træningsforløb i proceskonsultative metoder. Formålet med forløbet var dobbelt: dels at øge værdiskabelsen af de undervisningsdage som neuropædagogisk kompetencecenter gennemfører, dels at øge læringen og værdien af de skræddersyede udviklingsforløb neuropædagogisk kompetencecenter gennemfører for udvalgte institutioner.

View Event →