Skolen som videnproducerende organisation

Denne artikel vil introducere et organisatorisk syn på videnproduktion: At den enkelte organisation i sig selv skal ses som producent af viden. Her argumenteres for, at skoler specifikt i dag radikalt underforbruger deres kapacitet til at agere som vidensmæssigt selvudviklende i forhold til deres kerneopgave.

Artiklen bygger på projektet "Videnproducerende skoler" som er et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kommuner; Frederikshavn, Hjørring, Randers, Sønderborg, Vejen, Viborg og Aalborg – med deltagelse af ca. 2 skoler pr. kommune og 1 vejledernetværk i Sønderborg. Endvidere deltager UCN med henblik på at opsamle viden. 

Projektet startede i foråret 2015 og løber til efteråret 2018.

 

Read More