Skolen som videnproducerende organisation

Denne artikel vil introducere et organisatorisk syn på videnproduktion: At den enkelte organisation i sig selv skal ses som producent af viden. Her argumenteres for, at skoler specifikt i dag radikalt underforbruger deres kapacitet til at agere som vidensmæssigt selvudviklende i forhold til deres kerneopgave.

Artiklen bygger på projektet "Videnproducerende skoler" som er et fælles skoleudviklingsprojekt mellem 7 kommuner; Frederikshavn, Hjørring, Randers, Sønderborg, Vejen, Viborg og Aalborg – med deltagelse af ca. 2 skoler pr. kommune og 1 vejledernetværk i Sønderborg. Endvidere deltager UCN med henblik på at opsamle viden. 

Projektet startede i foråret 2015 og løber til efteråret 2018.

Projektets ide: Skolen som videnproducerende organisation

For at kunne indfri folkeskolereformens mål er det nødvendigt, at medarbejdere i folkeskolen kan anvende både forskningsbaseret viden og ikke mindst andre kolleger/fagfællers viden og erfaring på nye måder i løsning af kerneopgaven: elevernes læring og trivsel.

Vi ved fra forskningen, at det er svært for lærere og pædagoger, hvorfor dette projekt netop sætter fokus på, hvordan disse processer kan ske.

Du kan læse forskningsresultater fra det første år i projektet Den videnproducerende skole i denne artikel samt teorien som projektet og metoderne bygger på.