Kan øget frihed og selvorganisering fremme et bedre arbejdsmiljø?

I dette forskningsnotat beskrives 2 cases fra projektet Organisationer Gentænkt der viser, hvordan øget frihed og selvorganisering fremmer et bedre arbejdsmiljø. Notatet beskriver grundigt de både reelle og forestillede bekymringer der kan følge af at øge medarbejdernes ansvar og autonomi. Notatet beskriver derudover grundigt autonomi som en mulig forklaringsmodel til, hvorfor øget frihed og selvorganisering skaber et bedre arbejdsmiljø.