AT UNDERVISE OM OG I FREMTIDENS ORGANISATIONER.

Anne Thybring og Theis Réthoré underviste i foråret 2016 på bachelorniveau på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Faget hed Rehumaniserende Organisationer og tog sit udgangspunkt i Frederic Lalouxs bog "Fremtidens Organisation". Fagets formål var dobbeltsigtet. De studerende skulle både selv lære om disse organisationer, men også opleve at leve i en sådan organisation gennem undervisningsforløbets særlige opbygning. Sluttelig skulle de studerende producere viden om psykologiske temaer i disse organisationer både gennem besøg og den for forløbet afsluttende bacheloropgave. Der var fra undervisernes side således høje og ambitiøse forventninger.

Refleksionerne over dette undervisningsforløb blev til en artikel for det teal-inspirerede onlinemagasin Enlivening Edge. Artiklen er på engelsk og handler om undervisning, men kan sagtens også læses som et bud på, hvad der sker, når forskellige mindsets mødes. Artiklen kan findes her: