90 procent "lederløs" - Hvad laver ledelsen på Europas bedste offentlige arbejdsplads?

På Europas bedste offentlige arbejdsplads i Gentofte er det medarbejderne, der

  • Laver og beslutter strategien

  • Udvikler og implementere konkrete indsatser, der realiserer strategien

  • Udtænker og beslutter en reorganisering, der understøtter strategien

  • Træffer økonomiske beslutninger om brug af driftsmidler, der understøtter strategien

  • Ansætter nye kolleger


Hvad laver ledelsen så?

Når det digitale og det sociale mødes

Kan digitale metoder bruges til at gentænke inddragelse, samskabelse og demokrati? 

Det er relativt usædvanligt i kortlægninger og evalueringer at indsamle kvalitative tekst-inputs - særligt når der er tale om flere tusind af dem, simpelthen fordi arbejdet med at give et repræsentativt billede af indholdet er for stort. Langt oftere anvendes derfor spørgeskemaer med forhåndsdefinerede svarkategorier, eller borgermøder hvor de generelle hovedpunkter noteres ned.

Samtidig er der noget grundlæggende udemokratisk i begge disse strategier. Afkrydsningsskemaer bygger på forudindtagne ideer om hvad, der er de interessante kategorier og emner, og referater fra borgermøder fanger hovedsageligt konsensus-billedet og de store linjer - de giver sjældent et billede af mangfoldighed, detaljerne og de personlige, nære oplevelser og erfaringer de bygger på. Er det muligt, at bringe den enkelte borgers stemme i spil, uden at give for meget retning til besvarelserne, og uden at ende op med et datamateriale ingen kan finde hoved eller hale i?

KONFERENCE ORGANISATIONER GENTÆNKT

En håndfuld offentlige og private organisationer har de seneste 3 år eksperimenteret med at gentænke deres organisation i retning af mindre hierarki og bureaukrati og øget selvledelse og frihed.

Projektet er båret frem af 8 virksomheder, der sammen med Agora er gået forrest for at udvikle og afprøve nye ledelses- og organiseringsformer. De har lært af hinanden, af litteraturen og af at bryde konventionerne om ledelse og organisering i virkeligheden.

Read More

Kan øget frihed og selvorganisering fremme et bedre arbejdsmiljø?

I dette forskningsnotat beskrives 2 cases fra projektet Organisationer Gentænkt der viser, hvordan øget frihed og selvorganisering fremmer et bedre arbejdsmiljø. Notatet beskriver grundigt de både reelle og forestillede bekymringer der kan følge af at øge medarbejdernes ansvar og autonomi. Notatet beskriver derudover grundigt autonomi som en mulig forklaringsmodel til, hvorfor øget frihed og selvorganisering skaber et bedre arbejdsmiljø.

Konference Organisationer Gentænkt

Organisationer Gentænkt konference.jpg

Få inspiration fra en række danske private virksomheder og offentlige institutioner, som har gentænkt deres organisation i retning af:

- mindre hierarki og mere selvledelse.

Hvordan gør de helt praktisk? Hvad er svært? Hvad betyder det for den enkelte?

For tre år siden mødtes en række virksomheder om det mål at skabe nye erfaringer med at agere selvledende, og at dele disse erfaringer med resten af landet. På konferencen kan du møde organisationerne og høre deres fortællinger. De deler ud af deres processer og redskaber og forklarer hvad der har været bøvlet, og hvorfor det alligevel er bøvlet værd.

Hør blandt andet

Jesper Refning, Daxiomatic, fortæller om hvordan de kan lykkes med at blive kåret som Danmarks bedste mindre arbejdsplads - uden chefer. Han deler ud af de fem centrale redskaber, som har vist sig at være vigtige i udvikling af en selvledende organisation. . 

Helene Bygholm fortæller om hvordan de i Center for Alkoholbehandling, Aarhus Kommune, har skabt en mindre topstyret og mere selvledende organisation. Hun fortæller om hvordan de har fået flere som passer på organisation, selvom de har fået færre ledere.

Troels Underlien deler IT-virksomheden Verticas historie, og fortæller om hvordan man her ikke har en nærmeste leder. De har udviklet en række erstattende praksisser, fx vælger man selv sin MUS-partner blandt kollegerne. Seneste eksperiment handler om at lade løn bestemmes af de kolleger, der bedst kender værdien af hinandens arbejde og daglige bidrag.

Tilmeld dig og se mere her

Agora Podcast: De videnproducerende skoler

Hør hvordan Viborg Kommunes skoleafdeling har samarbejdet med 17 folkeskoler i et videnproducerende fællesskab. 

De har brudt med de traditionelt ”aflukkede klasseværelser” og begyndt at dele viden internt blandt underviserteams og eksternt skolerne imellem.

Det har gjort medarbejderne til de primære udviklere af både den pædagogiske og organisatoriske praksis.

Hvis du vil høre mere om projektresultaterne fra Projekt Videnproducerende Skole, så læs mere eller tilmeld dig konferencen Videnproducerende Skoler d. 3. oktober.

Vi påbegynder Projekt videnproducerende skole 2 og inviterer nye skoler med til opstart i januar 2020, læs mere her

Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Kopi+af+Fremtidens+skoler+endelig+vers.png