Faciliterende Ledelse ved C20-virksomhed

Anne Thybring og Andreas Granhof Juhl gennemfører et uddannelses- og træningsforløb for lederteam i en C20-virksomhed. I forløbet får lederne perspektiver på og trænes i Faciliterende Ledelse. Ved faciliterende ledelse forstås en ledelsesadfærd og et ledelses-mindset som anerkender og aktivt tilstræber at aktivere kollegers viden, kompetence og selvansvarlighed til at løse problemer og skabe holdbare, innovative løsninger.

Formålet med forløbet er at skabe en organisation med mindre topstyring og mere ansvar, problemløsnings- og udviklingskraft blandt de udførende fagprofessionelle kolleger.

Forløbet strækker sig over 10 måneder og er sammensat af følgende dele:

  • Uddannelse og træning: 3 internater med vægt på viden og praktisk træning
  • Ledersparring: 2 individuelle samtaler til hver deltager
  • Litteratur: Læsning af korte artikler til at understøtte et faciliterende mindset hos lederne

Forløbet tager afsæt i tankegods fra Fremtidens Organisation, Frisættende Ledelse, Fair Proces og Proceskonsultation.