Strategisk kompetence-udvikling af konsulenter ved VIA

AGORA gennemfører 2018 og 2019 kompetenceudviklingsforløb i faciliterende og konsultativ praksis. Formålet med forløbet er at kompetenceudvikle pædagogiske og administrative medarbejdere i forhold til at kunne indfri ændringerne i aftagernes behov. Disse behov er mere skræddersyede forløb, der tager udgangspunkt i kundens særlige situation og mål.

Forløbet er bygget op som en blanding af uddannelse og træning af specifikke konsulentmetoder (f.eks. kontraktarbejde og procesdesign) og aktionslæring.