Ledertalent-udvikling Sønderborg Kommune 2017-2018

I AGORA er vi optaget af hvordan mennesker vokser/udvikler sig og lærer. Samtidig har vi set det som en spændende og vigtig opgave at støtte landets kommuner i, til hver tid, at have ledere, der er parate til at tage en lederrolle i kommunen. Derfor har vi kastet os over talentudvikling og onboarding af ledere og specialister, både i praksis og i forskning med Aalborg universitet. Her er skitseret et program vi laver i samarbejde med Sønderborg kommune.

I februar 2017 involverede Jakob Nørlem, Thøger Riis Michelsen og Theis Réthoré sig med Sønderborg Kommune i et ledertalentforløb. Forløbet har 35 udvalgte talenter fra alle kommunens forvaltninger. Denne brede tværfaglighed er et vigtigt element i at skabe en tværgående kommunal hverdag.
 

Programmet bestod af følgende elementer:

 • Direktionssparring på omsætning af ledere
 • Skræddersyet udvælgelseskriterier og procedure samt test
 • Assessmentdag med skuespillere
 • Triosamarbejde og skræddersyet trioskemaer
 • ”Live” værdiskabende bootcamps
 • Læringsmoduler
 • Læring på jobbet
 • Buddyordning
 • Talentpool
 • Træning af mentorkorps
 • Træning af talentledere

Programmet, der varer et år, er skræddersyet til Sønderborg kommunes ledelsesgrundlag og understøtter de forskellige elementer i dette.
 

Vigtige elementer i forløbet

Vi vil her fremhæve to af de elementer vi har fundet effektive. Først TRIOEN dernæst BOOTCAMPEN.

TRIOen

Et vigtigt skridt at arbejde med i kommunal talentudviklingen, er at tilbyde en mentorrolle til det enkelte talent. Mentoren, der kommer fra anden forvaltning end talentet, udgør sammen med talentets nærmeste leder den lærende TRIO i forløbet. Det er her talentet får mulighed for at tale om udvikling i forløbet, nye opgaver på egen arbejdsplads og overvejelser om den kommende ledelsesopgave. Derudover vil der også være dialoger om det personlige lederskab. Disse læringssamtaler er en vigtig del af opbygningen af en stærk talent og læringskultur, hvor sårbarhed, åbenhed og ærlighed er vigtige begreber for at lykkes.Sideløbende med det individuelle arbejde på de enkelte arbejdspladser, mødes talenter og mentorer til seminar og træningsdage med AGORA. På disse dage trænes vigtige kompetencer og praksis for den kommende leder. Disse træningsbaner er i samarbejde med kommunens organisationer/strategiske udvalg blevet udvalgt som vigtige fokusområder både nu og for fremtiden. Arbejdet på seminardagene er således præget af nødvendighed ikke bare for talenterne men for kommunen. Der er nogle der helt konkret har brug for talenternes, tanker, løsning og kompetencer for at kunne lykkes i deres hverdag.
 

Bootcamp

Talentforløbet indeholder to bootcamps af tre dage, hvor talenterne arbejder tværgående og tværfagligt ”live” med strategiske og konkrete udfordringer, der skal løses i kommunen. Bootcampen er højintensiv, tværgående og kompleks. Den kræver direktionens og strategisk chefgruppes engagement og tid. Bootcampen træner topledelsen til at formulere konkrete opgaver. I den første af to bootcamps fandt alle grupper af talenter løsninger, der i dag er en del af hverdagen i Sønderborg.
 

Resultater

Når et talentudviklingsforløb opbygges på denne måde, opstår der i kommunen udvikling på flere vigtige strategiske niveauer. Nogle af resultaterne af programmet er uddybet her.

1. Parate ledere

Sønderborg kommune har ved endt forløb en række talenter som står klar til at varetage en ledelsesopgave. Hvor den kommende leder uden deltagelse i forløb, ville stå på bar bund i mødet med den første ledelsesopgave har talentet fået uvurderlig erfaring i forhold til indblik i både kommunens praksis, men også i forhold til det lige så vigtige personlige lederskab.

Samtidig har kommunen internt fået en større talentpool af særligt kvalificerede kommende ledere. Denne talentpool vil både være brugbar i forhold til interne konstitueringer, men også i længere processer omkring rekrutteringer. I forbindelse med talentforløbet er det så at sige sat en krop og en praksis på den kommende ansøger til lederstillinger i kommunen.


2. Stærke tværgående relationer

Som tidligere nævnt er et helt centralt element i forløbet, at der opbygges et stærkt tværgående kendskab og samarbejde i kommunen. Dette sker både i TRIO’en mellem talent, nærmeste leder og mentor men også på selve seminardagene, hvor talenterne fra forskellige forvaltninger i samarbejde bliver opmærksomme på hinandens praksis.

”Det er fedt at kunne komme ind fra en anden forvaltning, fordi man får mulighed for at træne og kigge på den konkrete ledelsesopgave og ikke som sådan indholdet,” er således ofte en bemærkning fra forløbets mentorer. Talenternes tilkendegivelse går i denne retning på at opdage, hvordan forskellige fagligheder kan bidrage til løsningen af opgaven. En anden erkendelse hos talenterne er, at ledelse ikke nødvendigvis forudsætter en dyb faglig forståelse for at lykkes fyldestgørende.

3. Talentmiljøer

Når man beder en kommune om at åbne sig op for diskutere problemer og udfordringer i en kontekst af læringsudbytte, beder man også ofte en kommune om at udvikle sig mod en langt mere robust og transparent kommune. Kommunen og de enkelte organisationer trænes til at kunne udtrykke og formidle vigtige udfordringer for at kunne få bud på løsninger og nye ideer tilbage.

Netop denne evne til at kunne se og formulere de kommende udfordringer er en helt central del af AGORAs talentudviklingsforløb, fordi det er her vi i samarbejdet skaber en kultur for vedvarende læring, udvikling og produktion af ny og brugbar viden og nye talenter.
 

Egne refleksioner

Egentlig bøvler vi fortsat med ordet talentudvikling i Sønderborg Kommune. For hvad vil det egentlig sige at blive et talent i en kommune. Hvilke forpligtelser medfører dette ord og hvilken position tildeles egentlig talentet? Disse spørgsmål bøvler vi fortsat med, fordi den vigtigste konsekvens af et talentudviklingsforløb ikke bare kan være den enkeltes udvikling. Talentudviklingsforløb skal samtidig være et forsøg på at skabe en særlig lærings- og udviklingskultur internt i organisationen. Denne sidste del er netop udgangspunkt for AGORAs samarbejde med Sønderborg Kommune.

Vi glæder os til at diskutere det med dig.
Jakob, Thøger og Theis