Revitali-sering af ledelses-grundlaget – Ledelse Sådan

Hvordan laver man fornyr man et ledelsesgrundlag og samtidig sikrer, at det kommer til at virke i praksis? Hvordan finder man samtidig ud af, hvor ledelsen i en hel kommune står, uden det bliver store generelle tanker? 

Disse to overvejelser er de essentielle fokuspunkter I AGORAs samarbejde med Rebild Kommune. For det nytter ikke noget at lave noget, der ser og lyder lækkert , hvis ikke det giver en følelse af liv.  Et ledelsesgrundlag skal kunne bidrage til det liv der leves i praksis, og det skal samtidig kunne udvikle livet og praksis.

I samarbejde med Rebild Kommune gennemgår Thøger Riis Michelsen og Theis Réthoré derfor en inddragende og syntetiserende proces. Formålet er at få de enkelte organisationer (både medarbejdere og ledere) til at melde ind på, hvad god ledelse er hos dem. Samtidig afsøges næste skridt for ledelsespraksis i kommunen.  Formålet med denne inddragelse er allerede gennem denne at skabe bevægelse mod, nysgerrighed på og ejerskab til det kommende ledelsesgrundlag.

Processen har givet 76 svar fra organisationer udover de afholdte temadage. Dette har givet en stor og stærk datamængde. Her har AGORA og projektlederen fra Rebild Kommune i samarbejde forsøgt at udlede træk og tendenser for at kunne præsentere det revitaliserede ledelsesgrundlag. Et grundlag der lige nu indholdsmæssigt bliver delt i tre kategorier. Disse tre kategorier skal sørge for at ledelsesgrundlaget tages fra vision til værdi og helt ned til handlingsanvisende udsagn. Ledelsesgrundlaget suppleres med dialogskabende materiale, der giver liv og praksis til det nye grundlag.