Mellervangskolen som videnproducerende organisatio

Gennemført af Søren Willert og Andreas Granhof Juhl

Fra august 2015 til august 2016 hjalp AGORA Mellervangskolen med at arbejde systematisk med videnproduktion som støtte for pædagogisk innovation.

Mellervangskolen er efterfølgende fortsat arbejdet som en del af projektet Den videnproducerende skole (http://www.videnproducerendeskoler.dk).

Forløbet blev opbygget som 4 hele dage, hvor halvdelen af personalet deltog om formiddagen og den anden halvdel om eftermiddagen, så skolen samtidigt kunne gennemføre undervisning og SFO-aktiviteterne for skolens elever.

Dagene indholdt:

  • Viden om videnproduktion i organisationer: teoretisk baggrund og Mellervangskolens ambition med at arbejde videnproducerende.
  • Prøvehandlinger, positive afvigelser og prototyper som metoder til videnproduktion
  • Planlægning af prøvehandlinger og brugen af positive afvigelser
  • Erfaring, læring og videnspredning af virksom praksis.