Strategi-, organisations- og kompetenceudviklingsforløb

Gennemført af Kasper Lorenzen og Andreas Granhof Juhl

Fra januar 2015 til september 2016 gennemførte Act2Learn - Pædagogik et ambitiøst omstillingsprojekt med tre formål:

  1. Strategiudvikling: Udvikling af en fælles strategi (og fundament) for organisationen omhandlende kerneopgaven - med fokus på et 0-18 års perspektiv
  2. Kompetenceudvikling: Videreudvikling af medarbejdernes kompetencer ift. at styrke hver underviser/konsulent i opgavevaretagelsen set i lyset af de ændrede krav (som strategien var med til at sætte retning på)
  3. Organisationsudvikling: Stærkere fællesskabsfølelse blandt de ansatte så organisationen - fra ”enkeltmandsvirksomheder” til et stærkere fælles ”vi” gennem to indsatser:
  • Teamudvikling
  • Fælles videnproduktion